Text a preklad: Sacred

Sacred

Sacred
Holy
to put it in words
to write it down
that is walking on hallowed ground
but it’ s my duty
I’m a missionnary

So here is my confession
it’s an obsession
I’m a firm believer
and a warm receiver
and I’ve made my decision
this is religion
there’s no doubt
I’m one of the devout

Trying to sell the story
of love’s eternal glory

sacred
holy
to put in words
to write it down
that is walking on hallowed ground
but it’s my duty
I’m a missionary

Spreading the news around
the world
taking the word to boys
and girls
I’m a firm believer
and a warm receiver
and I will go down on my knees
when I see beauty
there’s no doubt
I’m one of the devout

Sacred
Holy
to put in words
to write it down
that is walking on hallowed ground
but it’s my duty
I’m a missionary

Sacred
Holy
To put it in words to write it down
That is walking on hallowed ground

Posvätný

Posvätnosť
pobožnosť
vložiť svätosť do slov
a zapísať
šíriť posolstvo po svätej zemi
je to moja misionárska
povinnosť

V mojej spovedi
je posadnutosť
som prísne veriaci
a vrelo prijímací
rozhodol som sa
bez pochýb
pre toto vyznanie
som jedným z vyvolených

Snažím sa zapredať príbeh
o večnej pýche lásky

Posvätnosť
pobožnosť
vložiť svätosť do slov
a zapísať
šíriť posolsvo po svätej zemi
je to moja misionárska
povinnosť

Šírim zvesti
prieč svetom
dohováram k dievčatám
a chlapcom
som prísne veriaci
a vrelo prijímací
pokľaknem,
ak obdivujem krásu
je to bez pochyby
som jedným z vyvolených

Posvätnosť
pobožnosť
vložiť svätosť do slov
a zapísať
šíriť posolstvo po svätej zemi
je to moja misionárska
povinnosť

Posvätnosť
pobožnosť
vložiť svätosť do slov
šíriť posolstvo po svätej zemi

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Behind The Wheel
In Your Room