Text a preklad: Sacred

Sacred

Sacred
Holy
to put it in words
to write it down
that is walking on hallowed ground
but it’ s my duty
I’m a missionnary

So here is my confession
it’s an obsession
I’m a firm believer
and a warm receiver
and I’ve made my decision
this is religion
there’s no doubt
I’m one of the devout

Trying to sell the story
of love’s eternal glory

sacred
holy
to put in words
to write it down
that is walking on hallowed ground
but it’s my duty
I’m a missionary

Spreading the news around
the world
taking the word to boys
and girls
I’m a firm believer
and a warm receiver
and I will go down on my knees
when I see beauty
there’s no doubt
I’m one of the devout

Sacred
Holy
to put in words
to write it down
that is walking on hallowed ground
but it’s my duty
I’m a missionary

Sacred
Holy
To put it in words to write it down
That is walking on hallowed ground

Posvätný

Posvätný
Svätý
aby som to vyjadril slovami
aby som to zapísal
je to kráčanie po posvätnej zemi
ale je to moja povinnosť
Som misionár

Tak tu je moja spoveď
je to posadnutosť
Som hlboko veriaci
a vieru srdečne prijímam
a rozhodol som sa
pre vieru
niet pochýb
Patrím medzi zbožných

Snažím sa predať príbeh
o večnej sláve lásky

posvätný
svätý
aby som to vyjadril slovami
aby som to zapísal
je to kráčanie po posvätnej zemi
ale je to moja povinnosť
Som misionár

Šíriť tú správu dookola
po svete
nesiem to slovo chlapcom
a dievčatám
Som hlboko veriaci
a vieru srdečne prijímam
a kľaknem si na kolená
keď vidím krásu
niet pochýb
Patrím medzi zbožných

Posvätný
Svätý
aby som to vyjadril slovami
aby som to zapísal
je to kráčanie po posvätnej zemi
ale je to moja povinnosť
Som misionár

Posvätný
Svätý
Aby som to vyjadril slovami aby som to zapísal
Je to kráčanie po posvätnej zemi

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Strangelove
World In My Eyes