Text a preklad: Rush

Rush

Walk with me
open your sensitive mouth
and talk to me
hold out your delicate hands
and feel me
couldn’t make any plans
to conceal me

Open your sensitive mouth
hold out your delicate hands
with such a sensitive mouth
I’m easy to see through
when I come up
when I rush
I rush for you

Cry for you
seen the tears
roll down from my eyes for you
heard my truth
distorting to lies for you
watched my love
becoming a prize for you

Seen the tears in my eyes
heard my truth turn to lies
seen the tears in my eyes

I’m not proud of what I do
when I come up
when I rush
I rush for you

I come up to meet you
up there somewhere
when I rush to greet you
my soul is bared

Gave more for you
dropped my crutches
barly and crawled on the floor
for you
went looking behind every
door for you
and because of the things
that I saw for you
I spiritually grew
when I come up
when I rush
I rush for you

Ponáhľam sa

Poď so mnou
otvor svoje citlivé ústa
a hovor so mnou
natiahni svoje jemné ruky
a cíť ma
nemohla si robiť žiadne plány
ako ma ukryť

Otvor svoje citlivé ústa
natiahni svoje jemné ruky
s takými citlivými ústami
Je ľahké ma prehliadnuť
keď stúpam nahor
keď sa ponáhľam
ponáhľam sa pre teba

Plačem pre teba
videla si slzy
sa mi valia z očí pre teba
počula si ako sa moja pravda
prekrúca na lži pre teba
sledovala si moju lásku
ktorá sa pre teba stala trofejou

Videla si slzy v mojich očiach
počula si ako sa moja pravda mení na lož
videla si slzy v mojich očiach

Nie som hrdý na to čo robím
keď stúpam nahor
keď sa ponáhľam
ponáhľam sa pre teba

Vychádzam ti v ústrety
tam niekde hore
keď sa ponáhľam aby som ťa pozdravil
moja duša je obnažená

Dal som ti viac
odhodil som barličky
a plazil som sa po zemi
pre teba
hľadal som ťa za každými
dverami
a vďaka veciam
ktoré som kvôli teba uvidel
som duchovne vyrástol
keď stúpam nahor
keď sa ponáhľam
ponáhľam sa pre teba

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Get Right With Me
One Caress