Text a preklad: Policy Of Truth

Policy Of Truth

You had something to hide
should have hidden it,
shouldn’t you ?
now you’re not satisfied
with what you’re being put through

It’s just time to pay the price
for not listening to advice
and deciding in your youth
on the policy of truth

Things could be so different now
it used to be so civilised
you will always wonder how
it could have been if you’d only lied

Iit’s too late to change events
it’s time to face the consequence
for delivering the proof
in the policy of truth

Never again
is what you swore
the time before

Never again
is what you swore
the time before

Now you’re standing there tongue tied
you’d better learn your lesson well
hide what you have to hide
and tell what you have to tell

You’ll see your problem multiplied
if you continually decide
to faithfully pursue
the policy of truth

Never again
is what you swore
the time before

Podmienky vernosti

Niečo si musela odtajiť
dobre, že si to urobila
však ?
čo sa z toho vykľulo,
ti teraz ale nesedí

Nastal čas splácania
premárnených rád
podľahla si pudom
bez podmienok vernosti

Všetko bežalo správne,
teraz to vyzerá ináč
stále sa budeš čudovať
čo by sa stalo, ak by si klamala

Je príliš pozde na zmeny
vyrovnaj sa s tým
vhodili ti dôkazy
pre podmienky vernosti

Už nikdy viac
neprisahaj
čo si odprisahala

Už nikdy viac
neprisahaj
čo si odprisahala

Ostala si dlžná odpovede
pre budúcnosť, sa v tom zdokonaľ
odtaj, čo musíš odtajiť
povedz, čo musíš povedať

Veď uvidíš, problémy sa ti rozmnožia
kým sa konečne rozhodneš
ty len presne sleduj
podmienky vernosti

Už nikdy viac
neprisahaj
čo si odprisahala

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[525] Policy Of Truth
Clean
World In My Eyes