Text a preklad: People Are Good

People Are Good

Keep telling myself
That people are good
Whisper it under my breath
So I don’t forget
Keep fooling myself
That they do all they can
Sometimes they simply slip up
But it’s not what they meant

Heaven help me
Heaven help me
Heaven help us
Heaven help us

Keep reminding myself
That people are good
And when they do bad things
They’re just hurting inside
Keep fooling myself
That everyone cares
And they’re all full of love
It’s just their patience gets tried

Heaven help me
Heaven help me
Heaven help us
Heaven help us

Everything will be alright in time
It will be fine

‘Cause people are good
Whisper it under your breath
People are good
Keep fooling yourself

People are good
Whisper it under your breath
People are good
Keep fooling yourself

Ľudia sú dobrí

Opakujem si
že ľudia sú dobrí
Zašepkaj mi to pod nosom
Aby som nezabudol
Nechaj sa klamať tým
že robia všetko, čo môžu
Niekedy jednoducho skĺznu
ale to nie je to, čo chceli

Nebesá, pomôžte mi
Nebesá, pomôžte mi
Nebesá, pomôžte nám
Nebesá, pomôžte nám

Stále si pripomínam
že ľudia sú dobrí
a keď robia zlé veci
vnútorne trpia.
Stále si namýšľam
že každému na tom záleží
a všetci sú plní lásky
Len je skúšaná ich trpezlivosť

Nebesá, pomôžte mi
Nebesá, pomôžte mi
Nebesá, pomôžte nám
Nebesá, pomôžte nám

Časom bude všetko v poriadku
Bude to v pohode

Pretože ľudia sú dobrí
Pošepkaj si to pod nosom
Ľudia sú dobrí
Nechaj sa tým klamať

Ľudia sú dobrí
Pošepkaj si to pod nosom
Ľudia sú dobrí
Nechaj sa tým klamať

Autor: Martin Gore
Spev: Dave Gahan
Poznámky:

©2022 EMI Blackwood Music Inc. (BMI) on behalf of Grabbing Hands Music Ltd. and EMI Music Publishing Ltd. (PRS). All Rights Reserved.

Before We Drown
Always You