Text a preklad: Peace

Peace

Peace will come to me
Peace will come to me

I’m leaving bitterness
Behind this time
I’m cleaning out my mind
There is no space
For the regrets
I will remember to forget

Just look at me
I am walking love incarnate
Look at the frequencies
At which I vibrate
I’m going to light up the world

Peace will come to me
Peace will come to me

I’m leaving anger in the past
With all the shadows
That it cast
There is radar in my heart
I should have trusted
From the start

Just look at me
I’m a living act of holiness
Giving all the positivity
That I possess
I’m going to light up the world

Peace will come to me
Just wait and see
Peace will come to me
It’s meant to be
Peace will come to me
Just wait and see
Peace will come to me
It’s inevitability

Pokoj

Pokoj príde ku mne
Pokoj príde ku mne

Zanechávam horkosť
Tentokrát za sebou
Očisťujem si svoju myseľ
Nie je tam miesta
Pre ľutosť
Budem pamätať, aby som zabudol

Tak len sa na mňa pozri
Som kráčajúca stelesnená láska
Pozri na tie frekvencie
Ktorými vibrujem
Mám v pláne presvetliť svet

Pokoj príde ku mne
Pokoj príde ku mne

Zanechávam hnev minulosti
So všetkými tieňmi
Ktoré vrhala
V mojom srdci je radar
Ktorému som mal dôverovať
Od začiatku

Tak len sa na mňa pozri
Som žijúci skutok svätosti
Dávajúci všetkú pozitivitu
Ktorú vlastním
Mám v pláne presvetliť svet

Pokoj príde ku mne
Iba čakaj a pozeraj
Pokoj príde ku mne
Má to tak byť
Pokoj príde ku mne
Iba čakaj a pozeraj
Pokoj príde ku mne
Je to nevyhnutnosť

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan
Martin Gore

[1136] Peace
Wrong
In A Manner Of Speaking