Text a preklad: Nodisco

Nodisco

I saw you in the picture
I saw you play the part
this ain’t no disco

There’s a thousand watching you
you take this too far
this ain’t no disco

Sometimes when I wonder
if you’re taking a chance
this ain’t no disco and you know
how to dance

Move me disco, baby don’t you
let go
this ain’t no disco

Part one, act one
everyone pretend
this ain’t no disco

This is more a story
and we’re reaching the end
this ain’t no disco

Always makes me happy
when you’re taking a chance

This ain’t no disco and you know
how to dance

Move me disco, baby don’t let you go

This ain’t no disco

I saw you in the picture
I saw you play the part
this ain’t no disco

There’s a thousand watching you
you take this too far
this ain’t no disco

Sometimes when I wonder
if you’re taking a chance
this ain’t no disco and you know
how to dance

Move me disco, baby don’t let you go
move me disco, baby don’t let you go
move me disco, baby don’t let you go
this ain’t no disco

Žiadna zábava

Videl som ťa na obrázku,
ako si sa predviedla
to nie je zábava

Tisíce ťa pozorujú
ideš na to príliš rýchlo
to nie je zábava

Občas sa čudujem,
či využívaš príležitosť,
to nie je zábava, ale ty vieš
ako na to tancovať

Tancuj so mnou, neodchádzaj,
drahá,
to nie je zábava

Časť prvá, scéna
každý predstiera
to nie je zábava

Je to viac ako príbeh,
blížime sa ku koncu
to nie je zábava

Vždy ma poteší,
ak využívaš príležitosť

To nie je zábava, a ty vieš
ako na to tancovať

Hýb so mnou, neodchádzaj, drahá,

To nie je zábava

Videl som ťa na obrázku,
ako si sa predviedla
to nie je zábava

Tisíce ťa pozorujú
ideš na to príliš rýchlo
to nie je zábava

Občas sa čudujem,
ak využívaš príležitosť,
to nie je zábava, ale ty vieš
ako na to tancovať

Hýb so mnou, neodchádzaj, drahá,
hýb so mnou, neodchádzaj, drahá,
hýb so mnou, neodchádzaj, drahá,
to nie je zábava

Autor:

Vince Clarke


Spev:

Dave Gahan

Boys Say Go!
Any Second Now