Text a preklad: Nodisco

Nodisco

I saw you in the picture
I saw you play the part
this ain’t no disco

There’s a thousand watching you
you take this too far
this ain’t no disco

Sometimes when I wonder
if you’re taking a chance
this ain’t no disco and you know
how to dance

Move me disco, baby don’t you
let go
this ain’t no disco

Part one, act one
everyone pretend
this ain’t no disco

This is more a story
and we’re reaching the end
this ain’t no disco

Always makes me happy
when you’re taking a chance

This ain’t no disco and you know
how to dance

Move me disco, baby don’t let you go

This ain’t no disco

I saw you in the picture
I saw you play the part
this ain’t no disco

There’s a thousand watching you
you take this too far
this ain’t no disco

Sometimes when I wonder
if you’re taking a chance
this ain’t no disco and you know
how to dance

Move me disco, baby don’t let you go
move me disco, baby don’t let you go
move me disco, baby don’t let you go
this ain’t no disco

Žiadna diskotéka

Videl som ťa na fotke
Videl som ťa hrať rolu
toto nie je žiadna diskotéka

Tisíce ľudí ťa sledujú
zachádzaš príliš ďaleko
toto nie je žiadna diskotéka

Niekedy, keď rozmýšľam
či využiješ šancu
Toto nie je žiadna diskotéka a ty to vieš
ako tancovať

Hýb sa so mnou, zlatko nie ty
nechaj to tak
toto nie je žiadna diskotéka

Časť prvá, prvé dejstvo
všetci predstierali
toto nie je žiadna diskotéka

Toto je skôr príbeh
a blížime sa ku koncu
toto nie je žiadna diskotéka

Vždy ma robí šťastným
keď riskuješ

Toto nie je žiadna diskotéka a ty to vieš
ako tancovať

Hýb sa so mnou, zlatko, nenechaj ma odísť

Toto nie je žiadna diskotéka

Videl som ťa na fotke
Videl som ťa hrať rolu
Toto nie je žiadna diskotéka

Tisíce ľudí ťa sledujú
zachádzaš príliš ďaleko
Toto nie je žiadna diskotéka

Niekedy, keď rozmýšľam
či využiješ šancu
Toto nie je žiadna diskotéka a ty to vieš
ako tancovať

Hýb sa so mnou, zlatko, nenechaj ma odísť
hýb sa so mnou, zlatko, nenechaj ma odísť
hýb sa so mnou, zlatko, nenechaj ma odísť
Toto nie je žiadna diskotéka

Autor:

Vince Clarke


Spev:

Dave Gahan

Boys Say Go!
What’s Your Name?