Text a preklad: No More (This Is the Last Time)

No More (This Is the Last Time)

One more ride
I can’t explain
My hesitation
We stop and start again
Repeat the process
We repeat the lie
Time and time again
By and by

This is the last time
I’ll say goodbye
The last time
Then we won’t have to lie
The last time
Called it what you want
You don’t mean a thing to me no more

You go your way
I’ll go mine
We’ve walked this line together
For the longest time
We’ve climbed the mountain
In so many days
Reached the top
Then slowly fade away

This is the last time
I’ll say goodbye
The last time
Then we won’t have to lie
The last time
Called it what you want
You don’t mean a thing to me no more

Our crimes
Will pass us by
Crimes
They all fade and die
All those memories
All our pain
Slowly disappear like the falling rain

This is the last time
I’ll say goodbye
The last time
Then we won’t have to lie
The last time
(All our memories, all our pain)
This is the last time
(All our memories, all our pain)
The last time

Viac nie (toto je posledný krát)

Ešte jedna jazda
Nerozumiem tomu
Prečo váham
Končíme a potom odznova
Opakujeme proces
Opakujeme lož
Znova a znova
Zas a zas

Toto je posledný krát
keď poviem zbohom
Posledný krát
A už nebudeme musieť klamať
Posledný krát
Hovor tomu ako chceš
Už pre mňa nič neznamenáš

Pôjdeš svojou cestou
A ja svojou
merali sme túto cestu spolu
Dlho predlho
Zdolávali sme horu
Toľko dní
vyjdeš hore
a potom pomaly vybledneš

Toto je posledný krát
keď poviem zbohom
Posledný krát
A už nebudeme musieť klamať
Posledný krát
Hovor tomu ako chceš
Už pre mňa nič neznamenáš

Naše zločiny
Nás predídu
Zločiny
Všetky vyblednú a umrú
Všetky tie spomienky
Všetka naša bolesť
pomaly zmizne ako padajúci dážď

Toto je posledný krát
keď poviem zbohom
Posledný krát
A už nebudeme musieť klamať
Posledný krát
(Všetky naše spomienky, všetka bolesť)
Nuž toto je posledný krát
(Všetky naše spomienky, všetka bolesť)
Posledný krát

Autor: Martin Gore, Kurt Uenala
Spev: Dave Gahan

Poorman
Fail