Text a preklad: My Secret Garden

My Secret Garden

My secret garden’s not so secret
anymore
run from the house holding my
head in my hands
feeling dejected, feeling
like a child might feel

it all seems so absurd that
this should have occured
my very only secret and I had
to go and leak it
my secret garden’s not so secret
anymore

No, my secret garden’s no so
secret anymore
run through the fields down to
the edge of the water
can’t stay long, here comes the
reason why

She’ll catch me if she can,
take me by the hand
I’ll have to keep on running
and I just can’t see the fun in
My secret garden not being
secret anymore

it used to be so easy on days
such as these she’d
search and search for hours,
in among the flowers

I loved it, I loved her

Play the fool, act so cruel
( I loved it )
read a book, take a look
( I loved her)

it all seems so absurd that
this should have occured
my very only secret and I had
to go and leak it
my secret garden’s not so secret
anymore

Moja tajomná záhrada

Moja tajomná záhrada,
už nie je čím bývala
utekám z domu,
za hlavu sa chytám
cítim sa sklúčene,
cítim sa ako dieťa

zdá sa mi to nezmyselné,
že sa to malo stať
moje čisté tajomstvo,
som musel porušiť
moja tajomná záhrada,
už nie je čím bola

moja tajomná záhrada
už nie je čím bola
bežím cez pole k
k brehu rieky
už nemôžem už dlho ostať,
dôvod “prečo” práve prichádza

Schytí ma ak chce,
za ruku ma povedie,
ale ja pobežím ďalej,
nevidím v tom žiadnu zábavu
Moja tajomná záhrada, už
nebude čím bývala

dni prebiehali hladko
ako tieto
hodiny a hodiny hľadala
medzi kvetinami.

Miloval som to aj ju

hrám blázna, debilne sa správam
( páčilo sa mi to)
čítam knihu, pozerám
( miloval som ju)

zdá sa mi to nezmyselné,
že sa to malo stať
moje čisté tajomstvo,
musel som porušiť
moja tajomná záhrada,
už nie je čím bola

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Monument
See You