Text a preklad: My Secret Garden

My Secret Garden

My secret garden’s not so secret
anymore
run from the house holding my
head in my hands
feeling dejected, feeling
like a child might feel

it all seems so absurd that
this should have occured
my very only secret and I had
to go and leak it
my secret garden’s not so secret
anymore

No, my secret garden’s no so
secret anymore
run through the fields down to
the edge of the water
can’t stay long, here comes the
reason why

She’ll catch me if she can,
take me by the hand
I’ll have to keep on running
and I just can’t see the fun in
My secret garden not being
secret anymore

it used to be so easy on days
such as these she’d
search and search for hours,
in among the flowers

I loved it, I loved her

Play the fool, act so cruel
( I loved it )
read a book, take a look
( I loved her)

it all seems so absurd that
this should have occured
my very only secret and I had
to go and leak it
my secret garden’s not so secret
anymore

Moja tajná záhrada

Moja tajná záhrada nie je taká tajná
už nie je
utekám z domu držiac
hlavu v dlaniach
cítim sa skľúčený, mám pocit
ako by sa mohlo cítiť dieťa

všetko sa to zdá také absurdné
že sa to stalo
mojím jediným tajomstvom a musel som
ísť a prezradiť ho
moja tajná záhrada nie je taká tajná
už nie je

Nie, moja tajná záhrada už nie je taká
tajná už nie je
Bežím cez polia dolu
na okraj vody
nemôžem zostať dlho, tu prichádza
dôvod prečo

Chytí si ma ak sa jej to podarí,
vezme ma za ruku
Budem musieť bežať ďalej
a ja v tom nevidím žiadnu zábavu
Moja tajná záhrada nie je
tajná už nie je

bývalo to také ľahké v dňoch
ako sú tieto
hľadala a hľadala celé hodiny,
medzi kvetmi

Miloval som to, miloval som ju

Hrať sa na blázna, konať tak kruto
(Miloval som to)
čítaj knihu, pozri sa
(Miloval som ju)

všetko sa to zdá také absurdné že
sa to stalo
mojím jediným tajomstvom a musel som
ísť a prezradiť ho
moja tajná záhrada nie je taká tajná
už nie je

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Leave In Silence
Monument