Text a preklad: My Little Universe

My Little Universe

My little universe is expanding… slowly
Those who know me say I’m growing every day
Beautiful emptiness surrounds me
I take small steps
I’m making progress in an unspecific way

Here I am king
I decide everything
I let no one in
No one
No one
No one

The limited consciousness preserves me
It protects me
And just connects enough to keep the walls at bay
My little universe is expanding… slowly
Those who know me say I’m growing every day

Here I am king
I decide everything
I let no one in
No one
No one
No one

Môj malý vesmír

Môj malý vesmír sa pomaly rozširuje…
Tí, čo ma poznajú, hovoria, že rastiem každým dňom
Obklopuje ma krásna prázdnota
Robím malé kroky
Robím pokrok nekonkrétnym spôsobom

Tu som kráľ
O všetkom rozhodujem ja
Nikoho k sebe nepustím
Nikoho
Nikoho
Nikto

Obmedzené vedomie ma chráni
Chráni ma
A práve spája dosť na to, aby udržalo steny na uzde
Môj malý vesmír sa rozširuje… pomaly
Tí, čo ma poznajú, hovoria, že rastiem každým dňom

Tu som kráľ
O všetkom rozhodujem ja
Nikoho nepustím dovnútra
Nikoho
Nikoho
Nikto

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

Heaven
Broken