Text a preklad: Mercy In You

Mercy In You

You know what I need
when my heart bleeds
I suffer from greed
longing to feed
on the mercy in you

I can’t conceal
the way I’m healed
the pleasure I feel
when I have to deal
with the mercy in you

I would do it all again
lose my way and fall again
just so I could call again
on the mercy in you

when here in my mind
I feel inclined
to wrongly treat you unkind
I have faith I will find
the mercy in you

I would lose my way again
be led hopelessly astray again
just so I could pray again
for the mercy in you

When here in my mind
I have been blind
emotionally behind
I have faith I will find
the mercy in you

Milosrdenstvo v tebe

Ty vieš čo potrebujem
keď moje srdce krváca
Trpím za chamtivosť
túžim sa nasýtiť
milosrdenstvom v tebe

Nedokážem skryť
spôsob akým som uzdravený
potešenie ktoré cítim
keď sa podelím
s milosrdenstvom v tebe

Urobil by som to všetko znova
stratiť cestu a znova padnúť
len aby som mohol znova volať
za milosrdenstvo v tebe

keď tu v mojej mysli
cítim byť naklonený
neprávom sa k tebe nevľúdne správať
Verím že znovu nájdem
milosrdenstvo v tebe

Znova by som sa stratil cestu
znovu by som beznádejne blúdil
len aby som sa mohol znova modliť
za milosrdenstvo v tebe

Keď tu v mojej mysli
som bol slepý
citovo zaostalý
Verím že znovu nájdem
milosrdenstvo v tebe

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Condemnation
Judas