Text a preklad: Mercy In You

Mercy In You

You know what I need
when my heart bleeds
I suffer from greed
longing to feed
on the mercy in you

I can’t conceal
the way I’m healed
the pleasure I feel
when I have to deal
with the mercy in you

I would do it all again
lose my way and fall again
just so I could call again
on the mercy in you

when here in my mind
I feel inclined
to wrongly treat you unkind
I have faith I will find
the mercy in you

I would lose my way again
be led hopelessly astray again
just so I could pray again
for the mercy in you

When here in my mind
I have been blind
emotionally behind
I have faith I will find
the mercy in you

Zľutovanie tvoje

Vieš presne, čo potrebujem
keď srdce mi krváca
pykám za lakomosť
túžim po dávke
tvojho zľutovania

Nezatajujem
moju liečbu
radosť, čo pocítim
ak sa podelím
s tvojim zľutovaním

Zopakoval by som to znova,
môj pád a stratenie,
len aby som opäť dúfal,
v tvoje zľutovanie

Úplne stratený
v sebe samom
zvádzam neľútostný boj
ja ale nájdem vieru
v tvojom zľutovaní

Znova a znova by som sa mohol
beznádejne stratiť sa,
len aby som sa mohol pomodliť
za tvoje zľutovanie

Keď v mojej mysli
som oslepol
ostal som bez citu
ale nájdem svoju vieru
v tvojom zľutovaní

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

I Feel You
One Caress