Text a preklad: Master And Servant

Master And Servant

There’s a new game
we like to play you see
a game with added reality
you treat me like a dog
get me down on my knees

We call it master and servant
we call it master and servant

It’s a lot like life
this play between the sheets
with you on top and me underneath
forget all about equality

Let’s play master and servant
let’s play master and servant

It’s a lot like life
and that’s what appealing
if you despise that throwaway
from disposable fun
then this is the one

Domination’s the name of the game
in bed or in life
they’re both just the same -
expect in one you’re fulfilled
at the end of the day

Let’s play master and servant
let’s play master and servant
let’s play master and servant
come on, master and servant

Pán a sluha

Je tu nová hra
radi ju hráme, uvidíš
hru s pridanou realitou
zaobchádzaš so mnou ako so psom
dostaneš ma na kolená

Voláme to pán a sluha
voláme to pán a sluha

Je to ako život
táto hra medzi plachtami
s tebou na vrchu a ja pod tebou
zabudni na všetku rovnosť

Zahrajme sa na pána a sluhu
zahrajme sa na pána a sluhu

Je to ako život
a to je na tom to príťažlivé
ak opovrhuješ pocitom
z ničivej radosti
toto je jedna z nich

Dominancia je názov hry
v posteli alebo v živote
oboje je rovnaké -
očakávaj že v jednom budeš uspokojená
na konci dňa

Zahrajme sa na pána a sluhu
zahrajme sa na pána a sluhu
zahrajme sa na pána a sluhu
poď, pán a sluha

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[409] Master And Servant
Somebody
If You Want