Text a preklad: Life Is Strange

Life Is Strange

Strange, life is strange, life is strange,
oh life is strange.

O God, life is strange,
people come and people go,
some move fast and
some move slow,
No, no, no, no, no.

O God, life is good,
some are fat and some are thin,
some don’t even ask you how you’ve been,
No, no, no, no, no.

Strange, life is strange, life is strange.
oh life is strange.

O God, life is strange,
some are fast and some are slow,
some believe, me don’t even know,
No, no, no, no, no.

Strange life is strange, life is strange.
oh my life is strange

Život je divný

Divný, život je divný, život je divný
oh život je divný

Ó Bože, život je divný
ľudia sa rodia, umierajú
žijú prirýchlo alebo
pomaly
nie, nie, nie…

Ó Bože, život je skvelý,
sme rôzni – tuční alebo chudí
niektorým aj pozdraviť sa problém robí
nie, nie, nie

Divný, život je divný, život je divný
oh život je divný

Ó Bože, život je divný
niekto vie vystriehnuť, iného to ukráti
niektorým ani to hlavu neťaží
nie, nie, nie

Život je divný
presne, o tom mojom je reč

Autor:

Marc Bolan & T-Rex


Spev:

Martin Gore


Poznámky:

Skladba sa nachádza na singli Stardust.

Forced To Mode (Live) / Košice, Bratislava, Žilina / Depeche Mode After Party
Coming Back To You
Love Will Leave