Text a preklad: Lie To Me

Lie To Me

Come on and lay with me
Come on and lie to me
Tell me you love me
Say I’m the only one

Experiences have a lasting impression
But words once spoken
Don’t mean a lot now
Belief is the way
The way of the innocent
And when I say innocent

I should say naive
So lie to me
But do it with sincerity
Make me listen
Just for a minute
Make me think
There’s some truth in it

Promises made for convenience
Aren’t necessarily
What we need
Truth is a word
That’s lost its meaning
The truth has become
Merely half-truth

So lie to me
Like they do it in the factory
Make me think
That at the end of the day
Some great reward
Will be coming my way

Klam mi

Poď a ľahni si so mnou
Poď a klam mi
Povedz mi že ma miluješ
Povedz že som jediný

Skúsenosti majú trvalý dojem
Ale slová raz vyslovené
Neznamenajú veľa teraz
Viera je cesta
Cesta nevinných
A keď hovorím nevinný

Mal by som povedať naivný
Tak mi klam
Ale rob to úprimne
Prinúť ma počúvať
Len na chvíľu
Prinúť ma myslieť si
že je v tom kus pravdy

Sľuby dané pre pohodlie
nie sú nevyhnutne
to čo potrebujeme
Pravda je slovo
ktoré stratilo svoj význam
Pravda sa stala
len polopravdou

Tak mi klam
ako to robia v továrni
Prinúť ma myslieť si
že na konci dňa
nejaká veľká odmena
mi príde do cesty

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Something To Do
People Are People