Text a preklad: Lie To Me

Lie To Me

Come on and lay with me
Come on and lie to me
Tell me you love me
Say I’m the only one

Experiences have a lasting impression
But words once spoken
Don’t mean a lot now
Belief is the way
The way of the innocent
And when I say innocent

I should say naive
So lie to me
But do it with sincerity
Make me listen
Just for a minute
Make me think
There’s some truth in it

Promises made for convenience
Aren’t necessarily
What we need
Truth is a word
That’s lost its meaning
The truth has become
Merely half-truth

So lie to me
Like they do it in the factory
Make me think
That at the end of the day
Some great reward
Will be coming my way

Klam mi

Tak poď, ľahni si ku mne
klam mi,
že som jediný,
koho miluješ

Zážitky, držia sa ako kliešť
čo už bolo povedané
nestojí za veľa
viera je spôsob
byť nevinná -
keď poviem nevinná -
ako keby som povedal naivná

Tak klam mi,
buď úprimná
aspoň minútu
ma nechaj počúvať
presvedč ma
o kúsku pravdy

Sľuby sľúbené kvôli pôžitku
nie sú tak nevyhnutné
ako keby sme ich potrebovali
pravda je slovo
čo stráca na význame
stáva sa
takmer bezvýznamná

Tak klam mi
tak, ako to robia nielen tí najvyšší
pomyslím si,
že ku koncu dňa
nejaká tá odmena
do cesty sa mi vpletie

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Something To Do
If You Want