Text a preklad: Leave In Silence

Leave In Silence

I’ve told myself so many times before
but this time I think I mean it
for sure
we have reached a full stop
nothing’s gonna save us from
the big drop

Reached our natural conclusion
outlived the illusion
I hate being in these situations
that call for diplomatic relations
if I only knew the answer
or I thought we had a chance
or I could stop this
I would stop this thing spreading
like a cancer

What can I say? ( I don’t want to play)
anymore
what can I say ? I’m heading for
the door
I can’t stand this emotional violence

Leave in silence

We’ve been running around
in circles all year
doing this and that and getting
nowhere
this’ll be the last time
( I think I said that last time)

If only I had potion
some magical lotion
that could stop this, I would
stop this
I would set the wheels in motion

What can I say? ( I don’t want to play)
anymore
what can I say? I’m heading for
the door
I can’t stand this emotional violence

Leave in silence

Odísť v tichosti

Veľa krát som o tom premýšľal,
ale tentokrát som si istý
tým, že
došli sme na bod mrazu
nič nás už nezachráni od
veľkej trhliny

Dospeli sme k prijateľnému záveru
- nežijeme v ilúziách
nenávidím takéto chvíle
čo ťa vyzývajú k formálnemu vzťahu
keby som len poznal odpoveď
alebo len tušil, či existuje nádej
alebo by som zastavil
tento moment šíriaci
sa ako rakovina

Čo dodať? ( už to nechcem hrať)
nikdy viac
Čo dodať? Smerujem k
dverám
nemôžem zniesť toto citové násilie

Odchádzam v tichosti

Ťahali sme spolu
celý rok
robili to a to a dokopy
nič
tento raz je to posledný krát
( povedal som, že posledný krát)

Keby som len mal
kvapku zázračnej vodičky
tá zmenila by celú vec
kolesá
by rozbehli nový podnet

Čo dodať? ( už to nechcem hrať)
nikdy viac
Čo dodať? Smerujem
k dverám
nemôžem zniesť toto citové násilie

Odchádzam v tichosti

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[400] Leave In Silence
Just Can’t Get Enough
Monument