Text a preklad: John The Revelator

John The Revelator

John the Revelator
Put him in a elevator
Take him up to the highest high
Take him up to the top
where the mountains stop
Let him tell his book of lies

John the Revelator
He’s a smooth operator
It’s time we cut him down to size
Take him by the hand
And put him on the stand
Let us hear his alibis

By claiming God as his only rock
He’s stealing a god from the Israelite
Stealing a god from a Muslim, too
There is only one god through and through

Seven lies, multiplied by seven,
multiplied by seven again
Seven angels with seven trumpets
Send them home on the morning train
Well who’s that shouting?
John the Revelator!
All he ever gives us is pain
Well who’s that shouting?
John the Revelator!
He should bow his head in shame

Bye-bye
Bye-bye
Bye-bye
Bye-bye

Seven lies, multiplied by seven,
multiplied by seven again
Seven angels with seven trumpets
Send them home on the morning train
Well who’s that shouting?
John the Revelator!
All he ever gives us is pain
Well who’s that shouting?
John the Revelator!
He should bow his head in shame

Bye-bye
Bye-bye
John the Revelator
Bye-bye
John the Revelator
Bye-bye
John the Revelator

Ján Zvestovateľ

Ján Zvestovateľ
postavte ho do výťahu
povzneste ho do najvyšších výšin
vyneste ho až na vrchol,
kam iba hory siahajú
nech prednesie tú svoju knihu lží.

Ján Zvestovateľ
slizký on je manipulátor
je čas ho trochu zraziť k zemi
vezmite ho za ruku
a postavte na pódium
nech si vypočujeme jeho alibi.

Prehlasuje Boha za svoj základ
kradne Boha Izraelitom
a kradne aj Boha moslimom
a pritom skrz naskrz existuje len jeden Boh.

Sedem lží, sedemkrát znásobených,
a ešte raz sedemkrát
sedem anjelov zo siedmimi trúbami
pošlite ich domov ranným vlakom.
Tak kto to zvolal?
Ján Zvestovateľ!
Utrpenie je to jediné, čo nám kedy dal
Tak kto to zvolal?
Ján Zvestovateľ!
Mal by v hanbe pokorne skloniť hlavu.

Zbohom
zbohom
zbohom
zbohom

Sedem lží, sedemkrát znásobených,
a ešte raz sedemkrát
sedem anjelov zo siedmimi trúbami
pošlite ich domov ranným vlakom.
Tak kto to zvolal?
Ján Zvestovateľ!
Utrpenie je to jediné, čo nám kedy dal
Tak kto to zvolal?
Ján Zvestovateľ!
Mal by v hanbe pokorne skloniť hlavu.

Zbohom
zbohom
Ján Zvestovateľ
zbohom
Ján Zvestovateľ
zbohom
Ján Zvestovateľ

Autor:

Ľudová skladba (úprava Martin Gore)


Spev:

Dave Gahan

[499] John The Revelator
Suffer Well
The Darkest Star