Text a preklad: It’s No Good

It’s No Good

I’m going to take my time
I have all the time in the world
to make you mine
it is written in the stars above
the God decree
you’ll be right here by my side
right next to me
you can run,
but you can not hide

Don’t say you want me
don’t say you need me
don’t say you love me
it’s understood
don’t say you’re happy
out there without me
I know you can’t be
‘cos it’s no good

I’ll be fine
I’ll be waiting patiently
till you see the signs
and come running to
my open arms
when will you realise
do we have to wait till
our worlds collide
open up your eyes
you can’t turn back the tide

Don’t say you want me
don’t say you need me
don’t say you love me
it’s understood
don’t say you’re happy
out there without me
I know you can’t be
‘cos it’s no good

I’m going to take my time
I have all the time in the world
to make you mine
it is written in the stars above

To nie je dobré

Budem si dávať načas
Mám všetok čas na svete
aby som ťa urobil mojou
je to napísané vo hviezdach nado mnou
Boh rozhodol o tom
že budeš tu po mojom boku
hneď vedľa mňa
môžeš utiecť,
ale nemôžeš sa skryť

Nehovor že ma chceš
Nehovor že ma potrebuješ
Nehovor že ma miluješ
je to pochopiteľné
Nehovor že si šťastná
tam bezo mňa
Viem že nemôžeš byť
pretože to nie je dobré

Budem v pohode
Budem trpezlivo čakať
kým neuvidíš znamenia
a pribehneš
do mojej otvorenej náruče
kedy si to uvedomíš
že musíme počkať kým
sa naše svety stretnú
otvor oči
nemôžeš vrátiť príliv

Nehovor že ma chceš
Nehovor že ma potrebuješ
Nehovor že ma miluješ
je to pochopiteľné
Nehovor že si šťastná
tam bezo mňa
Viem že nemôžeš byť
pretože to nie je dobré

Budem si dávať načas
Mám všetok čas na svete
aby som ťa urobil mojou
je to napísané vo hviezdach nado mnou

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[515] Its No Good
Home
Uselink