Text a preklad: In A Manner Of Speaking

In A Manner Of Speaking

In a manner of speaking
I just want to say
that I could never forget the way
you told me everything
by saying nothing
in a manner of speaking
I don’t understand
how love in silence becomes reprimand
but the way I feel about you
is beyond words

Oh give me the words
give me the words
that tell me nothing
oh give me the words
give me the words
that tell me everything

In a manner of speaking
semantics wont’ t do
in this life that we live
we only make do
and the way that we feel
might have to be sacrificed

So in a manner of speaking
I just want to say
that like you I should find a way
to tell you everything
by saying nothing

Oh give me the words
give me the words
that tell me nothing
oh give me the words
give me the words
give me the words
give me the words
give me the words

Ak sa to dá tak vyjadriť

Ak sa to dá tak vyjadriť,
tak chcem len povedať,
že by som nikdy nemohol zabudnúť,
ako si mi všetko povedala,
bez toho, aby si vravela
ak sa to dá tak vyjadriť,
potom nerozumiem,
ako láske potichu pristane pokarhanie,
ale to, čo k tebe cítim,
je neopísateľné

Ach, povedz mi tie slová,
povedz mi tie slová
ktoré mi nič neprezradia,
ach, povedz mi tie slová,
povedz mi tie slová,
ktoré mi prezradia všetko

Ak sa to dá tak vyjadriť,
význam slov nestačí
v živote, ktorý žijeme
si vystačíme len my
a to, čo cítime
možno bude musieť byť obetované

Takže, ak sa to dá tak vyjadriť,
tak chcem len povedať,
že ako ty, by som mal nájsť spôsob
ako ti všetko povedať,
bez toho, aby som vravel

Ach, povedz mi tie slová
povedz mi tie slová
ktoré mi nič nevravia,
ach, povedz mi tie slová
povedz mi tie slová
povedz mi tie slová
povedz mi tie slová
povedz mi tie slová

Autor:

Winston Tong / Tuxedomoon


Spev:

Martin Gore

Forced To Mode (Live) / Košice, Bratislava, Žilina / Depeche Mode After Party
Peace
Compulsion