Text a preklad: If You Want

If You Want

Working week’s come to its end
party time is here again
everyone can come if they want to
if you want to be with me
if you want to be with me
you can come with me if you want to

Wxercise your basic right
we could build a building site
from the bricks of shame is build the hope

If you want to be with me
if you want to be with me
even though you may still not want to

Let tomorrow and today
bring a life of ecstasy
wipe away your tears of confusion
if you want to be with me
if you want to be with me
you can come with me if you want to
even though you may still not want to

Ak chceš

Pracovný týždeň sa chýli ku koncu
čas večierkov je tu znova
každý môže prísť ak bude chcieť
ak chceš byť so mnou
ak chceš byť so mnou
môžeš ísť so mnou ak chceš

Uplatni si základné práva
mohli by sme postaviť stavenisko
z kúskov hanby sa stavia nádej

Ak chceš byť so mnou
ak chceš byť so mnou
aj keď možno stále nechceš

Nech zajtrajšok a dnešok
prinesie život plný extázy
utri si svoje slzy zmätku
ak chceš byť so mnou
ak chceš byť so mnou
môžeš ísť so mnou ak chceš
aj keď možno stále nechceš

Autor:

Alan Wilder


Spev:

Dave Gahan

Master And Servant
Stories Of Old