Text a preklad: I Want It All

I Want It All

I see a river
It’s oceans that I want
You have to give me everything
Everything’s not enough

It’s my desire
To give myself to you
Sometimes

Sometimes I try
Sometimes I lie, with you
Sometimes I cry
Sometimes I die, it’s true
Somewhere I find
Something that’s kind

And I’ve crossed the line again
A line I drew in sand
Still you give me everything
And everything’s not enough

I’m ready but not willing
To give myself to you
Sometimes

Sometimes I try
Sometimes I lie, with you
Sometimes I cry
Sometimes I die, it’s true
Somewhere I find
Something that’s kind

Come on over
Lay down beside me
And I’ll try
Come on over
Lay down beside me
And I’ll try
And I’ll try

I want it all

Chcem to všetko

Vidím rieku
a pritom chcem vidieť oceány
Ty mi dáš všetko,
ale všetko nie je stále dosť.

Je mojou túžbou
odovzdať sa ti.
Niekedy.

Niekedy skúšam.
Niekedy ti klamem.
Niekedy plačem.
Niekedy umieram, je to tak.
Niekde nájdem
niečo láskavého.

Opäť som prekročil hranicu
nakreslenú v piesku.
Stále mi dávaš všetko
ale všetko nie je stále dosť.

Som pripravený, ale nie ochotný
sa ti úplne odovzdať.
Niekedy.

Niekedy skúšam.
Niekedy ti klamem.
Niekedy plačem.
Niekedy umieram, je to tak.
Niekde nájdem
niečo láskavého.

Poď so mnou
ľahni si vedľa mňa
a ja sa pokúsim.
Poď so mnou
ľahni si vedľa mňa
a ja sa pokúsim.
A ja sa pokúsim.

Chcem to všetko.

Autor:

Dave Gahan
Andrew Phillpott
Christian Eigner


Spev:

Dave Gahan

Lilian
Nothing’s Impossible