Text a preklad: I Sometimes Wish I Was Dead

I Sometimes Wish I Was Dead

New sound all around
You can hear it too
Get it hot, never stop
Just for me and you
Playing on my radio
And saying that you had to go

New day, turn away
Wipe away the tear
New night, feel alright
Knowing that you’re here
Dancing with you all the time
And don’t you think that it’s a crime

Back street, never meet
Never say goodbye
I know where you go
But I don’t know why
You say that it’s from above
And I say “this is modern love?”

Niekedy si želám, aby som bol mŕtvy

Nový zvuk všade okolo
Môžeš ho počuť aj ty
Rozpáľ sa, nikdy nezastavuj
Len pre mňa a pre teba
Hrá v mojom rádiu
A povedal, že si musel ísť

Nový deň, odvráť sa
Zotri slzu
Nová noc, cíť sa v poriadku
Vedieť, že si tu
Tancovať s tebou po celý čas
A nemyslíš si, že je to zločin

Zadná ulica, nikdy sa nestretneme
Nikdy sa nerozlúčime
Viem, kam ideš
Ale neviem prečo
Hovoríš, že je to zhora
A ja hovorím: “Toto je moderná láska?”

Autor: Vince Clarke
Spev: Dave Gahan

Puppets
New Life