Text a preklad: I Feel Loved

I Feel Loved

It’s the dark night of my soul
and temptation ‘s taking hold
but through the pain and the
suffering

I feel loved
I feel loved

As the darkness closes in
in my head I hear whispering
questioning and beckoning
but I’m not taking in

I feel loved
I feel loved

From the depth of my emptiness
comes a feeling of inner bliss
I feel wanted, I feel desired
I can feel my soul on fire

I feel loved
I feel loved

Cítim sa milovaný

Je to temná noc mojej duše
a pokušenie sa ma zmocňuje
ale cez bolesť a
utrpenie

Cítim sa milovaný
Cítim sa milovaný

Ako sa temnota uzatvára
v hlave počujem šepot
pýtajúcu a lákajúcu
ale ja ju neprijímam

Cítim sa milovaný
Cítim sa milovaný

Z hĺbky mojej prázdnoty
prichádza pocit vnútornej blaženosti
Cítim sa chcený, cítim sa žiadaný
Cítim ako moja duša horí

Cítim sa milovaný
Cítim sa milovaný

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[512] I Feel Loved
Comatose
Breathe