Text a preklad: I Feel Loved

I Feel Loved

It’s the dark night of my soul
and temptation ‘s taking hold
but through the pain and the
suffering

I feel loved
I feel loved

As the darkness closes in
in my head I hear whispering
questioning and beckoning
but I’m not taking in

I feel loved
I feel loved

From the depth of my emptiness
comes a feeling of inner bliss
I feel wanted, I feel desired
I can feel my soul on fire

I feel loved
I feel loved

Cítim sa byť milovaný

V mojom vnútri zasadla čierna noc
pokušenie ma zmocňuje,
napriek bolesti a utrpeniu
žiaľu a chvenia

Cítim sa byť milovaný
cítim sa byť milovaný

Zatiaľ čo ma temnota zmocňuje
šepot v hlave počujem
vábi ma a pýta sa,
ale ja, nenechám sa nachytať

Cítim sa byť milovaný
cítim sa byť milovaný

Z hĺbky mojej prázdnoty
vyviera pocit skrytej radosti
prahnú, túžia po mne
v mojom tele sa zapálil plameň

Cítim sa byť milovaný
cítim sa byť milovaný

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[512] I Feel Loved
I Am You
Shine