Text a preklad: Hold On

Hold On

You keep sending me all these things
I’m learning how to smile
you keep sending me all these things
I think I’ll stay a while

Tried to talk to you in my dream
you looked at me and smiled
your smile said to me
I’ll have to wait a while
I have to wait a while

Hold on
you opened my eyes today
hold on
another surprise

You keep giving me all these things
I see them in your smile
you keep giving me all these things
I think I’ll stay a while
I guess I’ll stay a while

Hold on
you opened my eyes today
hold on
another surprise

Hold on
hold on
you opened my eyes
hold on
another surprise
hold on
you opened my eyes today
hold on
another surprise

Z posledných síl

Napĺňaš ma maličkosťami
vďaka tebe, opäť objavujem smiech
napĺňaš ma maličkosťami
hádam, na okamih zastanem

V snoch som ťa skúšal osloviť
tvoje oči mi darovali pohľad,
úsmev priamo naznačil,
trpezlivo vyčkať
na okamih zastanem

Z posledných síl odolávam
dnes si mi vložila svetlo do očí
z posledných síl odolávam
čo ma ešte prekvapí?

Napĺňaš ma maličkosťami
tvoj úsmev je dôkazom
napĺňaš ma maličkosťami
hádam, na okamih zastanem
veru áno

Z posledných síl odolávam
dnes si mi vložila svetlo do očí
z posledných síl odolávam
čo ma ešte prekvapí?

Z posledných síl odolávam
z posledných síl odolávam
vložila si mi svetlo do očí
z posledných síl odolávam
čo ma ešte prekvapí?
z posledných síl odolávam
dnes si mi vložila svetlo do očí
z posledných síl odolávam
čo ma ešte prekvapí?

Autor:

Dave Gahan
Knox Chandler


Spev:

Dave Gahan

Hidden Houses
Down