Text a preklad: Goodnight Lovers

Goodnight Lovers

Here, somewhere in the heart of me
there is still a part of me
that cares

And I’ll, I’ll still take the best
you have got
even though I’m sure it is not
the best for me

When you’re born a lover
you’re born to suffer
like all soul sisters
soul brothers

I can see the danger signs
they only help to underline
your beauty

I’m not looking for an easy ride
true happiness can not be tried
so easily

When you’re born a lover
you’re born to suffer
like all soul sisters
and soul brothers
like all soul sisters
and soul brothers

You can take your time
I’ll be waiting in line
you don’t even had to give me
the time of day

When you’re born a lover
you’re born to suffer
like all soul sisters
and soul brotherS

Večerní milenci

Niekde, vo vnútri môjho srdca
ešte vždy prebýva čiastočka, ktorá
chráni svetlo mojej duše

Z teba si beriem
iba to najkrajšie
hoci isto viem,
ako mi to škodí

Ak si sa narodil milencom,
narodil si sa k trápeniu
ako ostatní spriaznení bratia a
sestry

Vidím, vidím výstražné znamenia,
ktoré iba zvýrazňujú
tvoju krásu

Nehľadám lacné rozptýlenie
pravé šťastie sa neberie
na ľahkú váhu

Ak si sa narodil milencom,
narodil si sa k trápeniu
ako ostatní spriaznení bratia a
sestry
ako ostatní spriaznení bratia a
sestry

Rozmysli si to,
v zástupe ťa budem čakať
iba tu nádej nezahadzuj
za hlavu preč

Ak si sa narodil milencom,
narodil si sa k trápeniu
ako ostatní spriaznení bratia a
sestry

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[513] Goodnight Lovers
The Dead Of Night
Dream On