Text a preklad: Goodnight Lovers

Goodnight Lovers

Here, somewhere in the heart of me
there is still a part of me
that cares

And I’ll, I’ll still take the best
you have got
even though I’m sure it is not
the best for me

When you’re born a lover
you’re born to suffer
like all soul sisters
soul brothers

I can see the danger signs
they only help to underline
your beauty

I’m not looking for an easy ride
true happiness can not be tried
so easily

When you’re born a lover
you’re born to suffer
like all soul sisters
and soul brothers
like all soul sisters
and soul brothers

You can take your time
I’ll be waiting in line
you don’t even had to give me
the time of day

When you’re born a lover
you’re born to suffer
like all soul sisters
and soul brotherS

Dobrú noc milenci

Tu, niekde v mojom srdci
je stále časť mňa
na ktorej záleží

A ja, ja si stále beriem to najlepšie
čo máš
aj keď som si istý, že to nie je
to najlepšie pre mňa

Keď si rodený milovník
si zrodený k utrpeniu
ako všetky duchovné sestry
a duchovní bratia

Vidím varovné signály
ktoré len pomáhajú zdôrazniť
tvoju krásu

Nehľadám ľahkú cestu
pravé šťastie sa nedá vyskúšať
tak ľahko

Keď si rodený milovník
si zrodený k utrpeniu
ako všetky duchovné sestry
a duchovní bratia
ako všetky duchovné sestry
a duchovní bratia

Môžeš si dať načas
Budem čakať v rade
ani mi nemusíš venovať
čas dňa

Keď si rodený milovník
si zrodený k utrpeniu
ako všetky duchovné sestry
a duchovní bratia

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[513] Goodnight Lovers
I Am You
Precious