Text a preklad: Get Right With Me

Get Right With Me

I will have faith in man
that is hard to understand
show some humility
you have the ability
get right with me

Friends,if you’ve lost your way
you will find it again some day
come down from your pedestals
and open your mouths that’s all
get right with me

Life is such a short thing
that I cannot comprehend
but if this life were
bought thing
there are ways I know
we’d mend

People, take my advice
already told you once,once
or twice
don’t waste your energy
making apologies
get right with me

Vyrovnajte sa so mnou

Budem veriť v človeka
je ťažké tomu porozumieť
ukázať trochu pokory
máte schopnosť
vyrovnať sa so mnou

Priatelia, ak ste stratili cestu
jedného dňa ju znovu nájdete
zostúpte zo svojich piedestálov
a otvorte ústa to je všetko
vyrovnajte sa so mnou

Život je taká krátka vec
že to nemôžem pochopiť
ale keby tento život bol
kúpená vec
sú spôsoby ktoré poznám
aby sme to zlepšili

Ľudia, dajte na moju radu
už som vám to raz povedal, raz
alebo dvakrát
neplytvajte silami
v ospravedlňovaní sa
vyrovnajte sa so mnou

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

In Your Room
Rush