Text a preklad: Freelove

Freelove

If you’ve been hiding from love
If you’ve been hiding from love
I can understand where you’re coming from
I can understand where you are coming from

If you have suffered enough
If you have suffered enough
I can understand what you are thinking of
I can see the pain that you are frightened of

And I am only here
to bring you free love
let’s make it clear
that this is free love
no hidden catch
no strings attached
just free love
no hidden catch
no strings attached
just free love

I’ve been running like you
I’ve been running like you
now you understand why I’m running scared
now you understand why I’m running scared

I’ve been searching for truth
I’ve been searching the truth
and I haven’t been getting
anywhere
no, I haven’t been getting
anywhere

And I’m only here
to bring you free love
let’s make it clear
that this is free love
no hidden catch
no strings attached
just free love
no hidden catch
no strings attached
just free love

Hey girl,
you’ve got to take this moment
then let it slip away
let go of complicated feelings
then there’s no price to pay

We’ve been running from love
we’ve been running from love
and we don’t know what we’re doing here
and we don’t know what we’re doing here

We’re only here
sharing our free love
let’s make it clear
that this is free love
no hidden catch
no strings attached
just free love
no hidden catch
no strings attached
just free love

Čistá láska

Ak si sa ukrývala pred láskou
ak si sa ukrývala pred láskou
viem pochopiť, odkiaľ si prišla
viem pochopiť, odkiaľ si prišla

Ak si toľko trpela
ak si toľko trpela
chápem, o čom rozmýšľaš
vidím bolesť, ktorej si sa bála

Som tu na to,
aby som ti dal čistú lásku
ujasnime si to,
že toto je čistá láska
žiadne skryté úmysly
žiadne spútanie
iba čistá láska
žiadne skryté úmysly
žiadne spútanie
iba čistá láska

Bežal som ako ty
bežal som ako ty
už vieš, prečo som vystrašený
už vieš, prečo som vystrašený

Hľadám pravdu
hľadám pravdu
lenže, nikam som sa
nedostal
nie, nikam som sa
nedostal

Som tu na to,
aby som ti dal čistú lásku
ujasnime si to,
že toto je čistá láska
žiadne skryté úmysly
žiadne spútanie
iba čistá láska
žiadne skryté úmysly
žiadne spútanie
iba čistá láska

Hej dievča,
uchovaj si tento okamih,
a potom ho vypusť
odhoď zložité pocity,
kedže nemá cenu, báť sa ďalej.

Utekali sme pred láskou
utekali sme pred láskou
ibaže nevieme, čo tu vlastne robíme
nevieme, čo tu vlastne robíme

Sme tu na to
aby sme sa podelili s čistou láskou
ujasnime si to,
že toto je čistá láska
žiadne skryté úmysly
žiadne spútanie
iba čistá láska
žiadne skryté úmysly
žiadne spútanie
iba čistá láska

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[511] Freelove
When The Body Speaks
I Am You