Text a preklad: Fragile Tension

Fragile Tension

There’s a fragile tension
That’s keeping us going
It may not last forever
But oh when flowing

There’s something magical in the air
something so tragic we have to care

There’s a strange obsession
That’s drawing us nearer
We don’t understand it
It never gets clearer

There’s something mystical in our genes
So simplistic it kicks and screams

Oh when we’re teetering
On the edge of collapse
Nothing can keep us going

There’s dizzying feeling
That’s keeping us flying
Through glittering galas
Without even trying

There’s something radical in our hands
Nothing logical to our plans

Krehké napätie

Jestvuje krehké napätie
Ktoré nás udržuje v pohybe
Nemusí trvať naveky
Ale oh, keď plynie

Vo vzduchu je čosi magické
Čosi tak tragické, o čo dbať musíme

Jestvuje zvláštna posadnutosť
Ktorá nás priťahuje bližšie
Nerozumieme tomu
Nikdy to nebude jasnejšie

Niečo mystické je v našich génoch
Tak prosté to kope a reve

Oh keď tak balansujeme
Na hrane kolapsu
Nič nás nedokáže udržať v pohybe

Jestvuje pocit závrate
Ktorý nás ponecháva lietať
Skrz trblietajúce sa slávnosti
Bez toho, aby sme sa snažili

Čosi zásadné je v našich rukách
Nič logické pre naše plány

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[1137] Fragile Tension Videoklip
Are People People?
Corrupt