Text a preklad: Fail

Fail

People
Do we call this trying?
We’re hopeless
Forget the denying
Our souls are corrupt
Our minds are messed up
Our consciences bankrupt
Oh, we’re fucked

People
What are we thinking?
It’s shameful
Our standards are sinking
We’re barely hanging on
Our spirit has gone
And once where it shone
I hear a lonesome song

People
How are we coping?
It’s futile
To even start hoping
That justice will prevail
The truth will tip the scales
Our dignity has sailed
Oh, we’ve failed

Zlyhanie

Ľudia
Toto nazývame snažením sa?
Sme beznádejní
Nepopieraj to
Naše duše sú skazené
Naše mysle pokazené
Naše svedomie v bankrote
Oh, sme v prdeli

Ľudia
Ako si to predstavujeme
Je to hanba
Naša úroveň klesá
Ledva sa držíme
Už nemáme ducha
A kde to raz žiarilo
Počujem osamelú pieseň

Ľudia
Ako sa s tým vyrovnávame?
Je zbytočné
sa hoc len začať nádejať
že spravodlivosť preváži
Že pravda to celé otočí
Naša dôstojnosť odplávala
Oh, zlyhali sme

Autor: Martin Gore
Spev: Martin Gore

No More (This Is the Last Time)
Pinking