Text a preklad: Enjoy The Silence

Enjoy The Silence

Words like violence
break the silence
come crashing in
into my little world
painful to me
pierce right through me
can’t you understand
oh my little girl

All I ever wanted
all I ever needed
is here in my arms
words are very unnecessary
they can only do harm

Vows are spoken
to be broken
feelings are intense
words are trivial
pleasures remain
so does the pain
words are meaningless
and forgettable

all I ever wanted…

enjoy the silence

Vychutnajme si ticho

Slová jak násilie
lámu ticho
vrážajú do vnútra
môjho malého sveta
boliac ma
prenikajú skrzo mňa
čo tomu nerozumieš
Ty moja maličká.

Všetko čo som vždy chcel
všetko čo som vždy potreboval
je tu v mojom náručí
slová sú nevýslovne zbytočné
môžu len ublížiť.

Sľuby sú vyslovené
aby boli zlomené
cítenie je intenzívne
slová sú všedné
ostávajú radosti
tak aj bolesti
slová sú nezmyselné
a zabudnuteľné

Všetko čo som vždy chcel ...

Vychutnajme si ticho

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[403] Enjoy The Silence[404] Enjoy The Silence 04[405] Enjoy The Silence Lets Dance[910] Enjoy The Silence Devotional 93[911] Enjoy The Silence
Waiting For The Night
Policy Of Truth