Text a preklad: Dreaming Of Me

Dreaming Of Me

Light switch, man switch
film was broken only then
all the night, viewed tomorrow
dancing with a distant friend

Filming and screening,
I picture the scene
filming and dreaming
dreaming of me

So we left, understanding
clean cut, some were
sounding fast
talked of sad, I talked of war
I laughed and climbed
the rising cast

Filming and screening, I picture the scene
filming and dreaming, dreaming of me

Quickly, I remember
viewed that sort of face before
timing reason, understanding
like Association Hall

Filming and screening, I picture the scene
filming and dreaming, dreaming of me

Dreaming of me (Ooooh,la,la,la)
just dreaming of me
it’s only me
just me

Snívaj o mne

Vypínač svetla, vypínač muža
film bol rozbitý až potom
celú noc, pozeraný zajtra
pri tanci so vzdialeným priateľom

Natáčanie a premietanie,
Predstavujem si scénu
natáčanie a snívanie
snívanie o mne

Tak sme odišli, rozumejúc
čistému strih, niektorí
zneli rýchlo
hovoril som o smútku, hovoril som o vojne
Zasmial som sa a vyliezol
na stúpajúcu vrstvu

Natáčanie a premietanie, predstavujem si scénu
natáčanie a snívanie, snívanie o mne

Rýchlo som si spomenul
že som takúto tvár videl už predtým
načasovanie dôvodu, som pochopil
ako združenie Hall

Natáčanie a premietanie, predstavujem si scénu
natáčanie a snívanie, snívanie o mne

Snívanie o mne (Ooooh,la,la,la)
len snívanie o mne
som to len ja
len ja

Autor:

Vince Clarke


Spev:

Dave Gahan

New Life
Boys Say Go!