Text a preklad: Damaged People

Damaged People

We’re damaged people
Drawn together
By subtleties that we are not aware of
Disturbed souls
Playing out forever
These games that we once
thought we would be scared of

When you’re in my arms
The world makes sense
There is no pretense
And you’re crying
When you’re by my side
There is no defense
I forget to sense
I’m dying

We’re damaged people
Praying for something
That doesn’t come from somewhere deep inside us
Depraved souls
Trusting in the one thing
The one thing that this life has not denied us

When I feel the warmth
Of your very soul
I forget I’m cold
And crying
When your lips touch mine
And I lose control
I forget I’m old
And dying

Skazení ľudia

Sme skazení,
zomknutí k sebe,
nevnýmanými nežnosťami
nepokojných duší.
Budeme neustále hrávať hry,
ktoré nám pred tým
pripadali desivé

Keď ťa objímam
všetko zrazu dáva zmysel
Pretvárka zmizne
a ty plačeš.
Keď si so mnou
niet žiadnej ochrany.
Prestávam cítiť.
Umieram.

Sme skazení,
modlíme sa za niečo,
čo nevyviera z našich hlbín
rozvrátených duší
veríme iba jedinému
tomu jedinému, čo nám život neodoprel.

Keď ucítim srdečnosť
tvojho pravého vnútra
zabúdam, že som bezcitný
a plačem
keď sa tvoje pery dotknú mojich
prestávam sa ovládať
zabúdam, že som starý
a umieram.

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

The Darkest Star
Tiny Girls