Text a preklad: Coming Back To You

Coming Back To You

Maybe I’ m still hurting
I can’t turn the other cheek
but you know that I still love you
it is just that I can’t speak
I looked for you in everyone
and they called me on that too
I lived alone but I was only
coming back to you

They’re shutting down the factory now
just when all the bills are due
and the fields they’re under lock and key
though the rain and the sun come through
and springtime starts and then it stops
in the name of something new
and all my senses rise against this
coming back to you

They’re handing down my sentence now
and I know what I must do
another mile of silence while I’m
coming back to you

There are many in your life
and many still to be
since you are a shining light
there’re many that you’ll see
but I have to deal with envy
when you choose the precious few
who’ ve left their pride on the other side of
coming back to you

Even in your arms I know
I’ll never get in right
even when you bend
to give me comfort for the night
I’ve got to have your word on this
or none of it is true
and all I’ve said was just instead of
coming back to you

Vraciam sa ti späť

Ešte ma to bolí asi,
asi sa s tým nezmierim
vieš, stále ťa ľúbim
iba to neviem vyjadriť
tvoj obraz som v ľuďoch hľadal,
ozvena prichádzala späť,
žil som sám, ale v zápätí
vracial som sa ti späť

Zatvárajú továreň
vtedy, ak peniaze sú potrebné
a priestory sú pod zámkou
ak doprší, slnko výjde
jar začína, vzápätí končí,
v mene niečoho nového
všetky moje zmysly vzplanú ak
pomyslím, že vraciam sa ti späť

Posudzujú moje slová
viem, čo je moja úloha
ďalšia míla tichosti, pokým
vraciam sa ti späť

Je ich mnoho v tvojom živote
ďalší pribudnú
pokým žiariš, ako slnečné svetlo
je veľa toho, čo uvidíš
hoci ja žiarlivosťou sa ubíjam
no ak si z nich zvolíš pravého,
čo pýchu pochová a
vracia sa ti späť

V tvojom náručí som pochopil,
že sa nezlepším
aj keď na kolenách prosíš,
že cez noc ma utešíš
musíš mi prisahať
ináč všetko je klam
všetko čo som povedal bolo len
namiesto vracania sa k tebe späť

Autor:

Leonard Cohen


Spev:

Martin Gore


Poznámky:

Skladba sa nachádza na albume “Tower Of Song - The Songs Of Leonard Cohen” (1995).

Forced To Mode (Live) / Košice, Bratislava, Žilina / Depeche Mode After Party
Left Hand Luke And The Beggar Boys
Life Is Strange