Text a preklad: Boys Say Go!

Boys Say Go!

Boys say go!
Boys say go!
Boys say go!
Boys say go!

You don’t understand
this is in demand
and I think that I have to show you

Try to look inside
take me for the ride
in the day and the night get to know you

Boys meet boys get together
boys meet boys it’s forever
don’t say no
boys say go

I could run away
if you never stay
and the rain and the pain
and the sorrow

I’m not very sure
when you close the door
in the end it’s the same
as tomorrow

Boys meet boys get together
boys meet boys it’s forever
don’t say no
boys say go

You don’t understand
this is in demand
and I think that I have to show you

Try to look inside
take me for a ride
in the day and the night get to know you

Boys meet boys it’s forever
don’t say no
boys say go

Chlapci hovoria choď!

Chlapci hovoria choď!
Chlapci hovoria choď!
Chlapci hovoria choď!
Chlapci hovoria choď!

Nerozumieš tomu
toto je žiadané
a myslím, že ti to musím ukázať

Skús sa pozrieť dovnútra
zober ma na jazdu
vo dne a v noci, aby som ťa spoznal

Chlapci sa zoznamujú chlapci sa stretávajú
chlapci sa zoznamujú chlapci je to navždy
Nehovor nie
chlapci hovoria choď

Mohol by som utiecť
ak nikdy nezostaneš
a dážď a bolesť
a smútok

Nie som si veľmi istý
keď zavrieš dvere
nakoniec je to rovnaké
ako zajtra

Chlapci sa zoznamujú chlapci sa stretávajú
chlapci sa stretávajú chlapcov je to navždy
nehovor nie
chlapci hovoria choď

Nerozumieš tomu
toto je žiadané
a myslím, že ti to musím ukázať

Skús sa pozrieť dovnútra
zober ma na jazdu
vo dne a v noci, aby som ťa spoznal

Chlapci stretávajú chlapcov je to navždy
nepovedz nie
chlapci hovoria choď

Autor:

Vince Clarke


Spev:

Dave Gahan

Dreaming Of Me
Nodisco