Text a preklad: Blasphemous Rumours

Blasphemous Rumours

Girl of 16
Whole life ahead of her
Slashed her wrists
Bored with life
Didn’t succeed
Thank the lord
For small mercies

Fighting back the tears
Mother reads the note again
16 candles burn in her mind
She takes the blame
It’s always the same
She goes down on her knees
And prays

I don’t want to start
Any blasphemous rumours
But I think that God’s
Got a sick sense of humor
And when I die
I expect to find Him laughing

Girl of 18
Fell in love with everything
Found new life
In Jesus Christ
Hit by a car
Ended up
On a life support machine

Summer’s day
As she passed away
Birds were singing
In the summer sky
Then came the rain
And once again
A tear fell
From her mother’s eye

I don’t want to start
Any blasphemous rumours
But I think that God’s
Got a sick sense of humor
And when I die
I expect to find Him laughing

Rúhavé zvesti

Šestnásťročná dievčina,
celý život pred sebou
podrezala si žily
znudená životom.
Neúspešne
Vďaka ti Pane,
za toto malé milosrdenstvo.

Zadržiavajúc slzy
číta matka znovu tú správu.
V jej mysli horí 16 sviec
dáva si za vinu.
Je to vždy rovnaké
pokľakne
a modlí sa.

Nechcem začínať
žiadne rúhavé zvesti,
ale myslím si, že Boh
má chorý zmysel pre humor
a až umriem,
očakávam že ho nájdem smiať sa.

Osemnásťročná dievčina,
zamilovaná do všetkého
našla nový život
v Ježišovi Kristovi
Zrazilo ju auto,
skončila
na lekárskych prístrojoch.

Bol letný deň,
keď skonala.
Vtáci spievali,
na letnej oblohe.
Potom prišiel dážď
a ešte raz
slza stiekla
z očí jej matky.

Nechcem začínať
žiadne rúhavé zvesti,
ale myslím si, že Boh
má chorý zmysel pre humor
a až umriem,
očakávam že ho nájdem smiať sa.

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[531] Blasphemous Rumours[542] Blasphemous Rumours
Stories Of Old
It Doesn’t Matter Two