Text a preklad: Before We Drown

Before We Drown

I’ve been thinking I can come back home
So how would that be, you and I alone?

All alone

I have a feeling, you’re not on my side
There’s a distance, between you and I
You and I

First we stand up, then we fall down
We have to move forward, before we drown
We drown

I feel so naked, standing on the shore
Are you sure?
Nothing’s out there, nothing else no more
No more

First we stand up, then we fall down
We have to move forward, before we drown
We drown

We drown

First we stand up, then we fall down
We have to move forward, before we drown
We drown

Než sa utopíme

Premýšľal som, že sa vrátim domov
Takže aké by to bolo, byť spolu osamote?

Úplne osamote

Mám pocit, že nie si na mojej strane
Medzi tebou a mnou je vzdialenosť
Tebou a mnou

Najprv vstaneme, potom padneme
Musíme sa pohnúť dopredu, než sa utopíme
Utopíme sa

Cítim sa tak obnažený, keď stojím na brehu
Si si istý?
Nič tam nie je, nič iné tam už nie je
Už nie

Najprv vstaneme, potom padneme
Musíme sa pohnúť dopredu, než sa utopíme
Utopíme sa

Utopíme sa

Najprv vstaneme, potom padneme
Musíme sa pohnúť dopredu, než sa utopíme
Utopíme sa

Autor: Dave Gahan, Christian Eigner, Peter Gordeno
Spev: Dave Gahan
Poznámky:

©2022 EMI Blackwood Music Inc. (BMI) on behalf of JJSR Productions Inc. (PRS) / Reservoir 416 (BMI), published by Reservoir Media Management, Inc. (PRS). All Rights Reserved.

Caroline’s Monkey
People Are Good