Text a preklad: Any Second Now

Any Second Now

She remembered all the shadows
and the doubts
the same film

Vivid picture like a wall that’s
standing empty
and the night so still

Such a small affair, a relapse
someone closing like the nightclub
door
here again and when you speak
I watch you move away
and seem so sure

She is hoping to forget
and the moment almost slips away
when the colours move apart
and I wonder if you want to stay
and I need to change you
like the words I’m reading
don’t you understand

This is the warning and the message
I remember as you touch my hand

Každú chvíľu

Pamätala si na všetky tiene
a na pochybnosti
na ten istý film

Živý film ako stena ktorá
stojí prázdna
a noc je taká tichá

Taká malá záležitosť recidíva
niekto sa uzarvára ako nočný klub
dvere
tu znova a keď hovoríš
Sledujem ako sa vzďaluješ
a vyzeráš tak isto

Dúfa že zabudne
a ten okamih sa takmer vytratí
keď sa farby rozplynú
a rozmýšľam či chceš zostať
a potrebujem ťa zmeniť
ako slová ktoré čítam
nerozumieš tomu

Toto je varovanie a odkaz
Spomínam si ako si sa dotkla mojej ruky

Autor:

Vince Clarke


Spev:

Martin Gore

Tora! Tora! Tora!
Big Muff