Text a preklad: Any Second Now

Any Second Now

She remembered all the shadows
and the doubts
the same film

Vivid picture like a wall that’s
standing empty
and the night so still

Such a small affair, a relapse
someone closing like the nightclub
door
here again and when you speak
I watch you move away
and seem so sure

She is hoping to forget
and the moment almost slips away
when the colours move apart
and I wonder if you want to stay
and I need to change you
like the words I’m reading
don’t you understand

This is the warning and the message
I remember as you touch my hand

Akási chvíľa

Pamätá si všetky tiene,
obavy
stará pesnička

Jasné obrazy ako prázdna
stena
noc je tak tichá

Taká malá aféra, recidíva,
tichá domácnosť, ako dvere
nočného podniku
tu, ako rozprávaš
neviem chytať tvoju reč
nemýlil som sa

Dúfa, že skoro zabudne
okamihy, unikajú preč
keď zafarbenie vybledne
čudné, ak by si ostala
potreboval by som ťa zmeniť
ako slová, ktoré čítam,
rozumieš?

Toto je výstraha a odkaz
spomínam si, ako si sa dotkla mojej ruky

Autor:

Vince Clarke


Spev:

Martin Gore

Nodisco
What’s Your Name?