Text a preklad: Angel

Angel

The Angel of Love was upon me and
Lord I felt so small
The legs beneath me weakened
I began to crawl
Confused and contented I slithered around
Reveal is beyond me
I was lost, I was found

The Angel of Love was upon me and
Lord I felt so weak
I felt my tongue move in my mouth and
I began to speak
A strange kind of language I don’t understand
A babbling fountain
I couldn’t have planned

Oh leave me here forever more
I’ve found the peace I’ve been searching for

The Angel of Love was upon me and
Lord I felt so high
I swear I could have reached up
Placed my hands upon the sky
A radiant rainbow was following me around
With elevated senses
I can see and taste sound

The Angel of Love was upon me and
Lord I felt so clean
Like a preacher on Sunday
My heart was serene
I waded into the water
I was bathed I was drowned
like the sinners before me
I knelt down on the ground

Oh leave me here forever more
I’ve found the peace I’ve been searching for
Oh let me sleep forever more
I’ve found the peace I’ve been searching for

Anjel

Anjel lásky bdel nad mnou
Pane, cítil som sa taký malý
V nohách som cítil slabosť
Začal som sa plaziť
Zmätený a spokojný plazil som sa dookola
Odhalenie je za mnou
Stratil som sa a našiel sa.

Anjel bdel nad mnou
Pane, cítil som sa tak slabý
Cítil som ako sa jazyk pohybuje v mojich ústach
A začal som rozprávať
Jazykom, ktorému som nerozumel
Ako bľabotajúca fontána
Neplánoval som to

Och, nechaj ma tu navždy
Našiel som pokoj, ktorý som tak hľadal

Anjel lásky bdel nad mnou
Pane, cítil som sa taký silný
Prisahám, mohol som sa dotknúť neba
Položil som ruky na oblohu
Žiarivá dúha bola všade okolo mňa
S povznesenými pocitmi
Môžem vidieť a vychutnávať zvuk

Anjel lásky bdel nad mnou
Pane, cítil som sa tak čistý
Ako kazateľ v nedeľu
Moje srdce bolo tak pokojné
Brodil som sa vo vode
Kúpal sa a utopil
Ako hriešnici pred do mnou
Padol som na kolená

Och, nechaj ma tu naveky
Našiel som pokoj, ktorý som tak hľadal
Och, nechaj ma spať naveky
Našiel som pokoj, ktorý som tak hľadal

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[1442] InStudio Collage 2012
Flux
Welcome To My World