Text a preklad: And Then…

And Then…

Let’s take a map of the world
tear it into pieces
all of the boys and the girls
will see how easy it is

To put it all down and start again
from the top to the bottom and
then I’ll faith, or I prefer
to think that things couldn’t
turn out worse

All that we need at the start’s
universal revolution (that’s all)
and if we trust in our hearts
we’ll find the solution’s

To put it all down and start again
from the top to the bottom and then
I’ll have faith or I prefer
to think that things couldn’t turn out
worse

Took a plane
across the world
got in a car

And when I reached my destination
I hadn’t gone far

Let’s take the whole of the world
the mountains and the sand
let all the boys and the girls
shape it in their hands

To put it all down and start again
from the top to the bottom and then
I’ll have faith, or I prefer
to think that things couldn’t turn out

A potom...

Zober si mapu sveta
roztrhaj ju na kúsky
všetci chlapci a dievčatá
uvidia aké je to jednoduché

všetko odložiť a začať odznova
od vrchu až po spodok a
potom budem veriť, alebo radšej
myslieť si že veci nemôžu
dopadnúť horšie

Všetko čo potrebujeme na začiatku je
univerzálna revolúcia (to je všetko)
a keď veríme v naše srdcia
nájdeme riešenie

Všetko odložiť a začať odznova
od vrchu až po spodok a potom
Budem veriť alebo radšej
myslieť si že veci nemôžu dopadnúť
horšie

Letel som lietadlom
cez celý svet
nasadol do auta

A keď som dorazil do cieľa
ďaleko som nezašiel

Zoberme si celý svet
hory a piesok
nech ho všetci chlapci a dievčatá
tvarujú vo svojich rukách

Všetko odložiť a začať odznova
od vrchu až po spodok a potom
Budem veriť, alebo radšej
myslieť si že veci sa nemôžu obrátiť

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Told You So
Something To Do