Text a preklad: A Question Of Time

A Question Of Time

I’ve got to get you first
before they do
it’s just a question of time
before they lay their hands on you
and make you just like the rest
I’ve got to get to you first
it’s just a question of time

Well now you’re only fifteen
and you look good
I’ll take you under my wing
somebody should
they’ve persuasive ways
and you’ll believe what they say
it’s just a question of time
it’s running out for you
it won’t be long until you’ll do
exactly what they want you to

I can see them now
hanging around
to mess you up
to strip you down
and have their fun
with my little one

It’s just a question of time
it’s running out for you
it won’t be long until you’ll do
exactly what they want you to

Sometimes I don’t blame them
for wanting you
you look good
and they need something to do
until I look at you
and then I condemn them
I know my mind
what goes on in our minds

It’s just a question of time
it should be better
it’s just a question of time
it should be better with you
it’s just a question of time

Otázka času

Chcem ťa mať ako prvý
než sa to podarí ostatným
je to len otázka času
kedy si ťa získajú
a nechajú prachom zapadnúť
chcem ťa mať ako prvý
je to len otázka času

Teraz máš len 15
vyzeráš dobre
vezmem si ťa pod moje krídla
než to urobí niekto iný
majú presvedčivé metódy
čo vravia, ty uveríš
je to len otázka času
obchádza ťa to
nepotrvá dlho kým urobíš
presne to, čo chcú

Vidím,
ako sa tu obšmietajú
vyzliekajú ťa očami
oblbujú ťa
ako sa na tebe bavia
ty moja maličká

Je to len otázka času
strácaš prehľad
nepotrvá dlho kým urobíš
presne to, čo chcú

Niekedy ich ani neviním,
že ťa chcú
veď vyzeráš dobre,
potrebujú niečo podniknúť
kým sa pozriem na teba
sú odpísaní
poznám podľa seba
čo sa odohráva v našich hlavách

Je to len otázka času
malo by to byť lepšie
je to len otázka času
malo by to byť s tebou lepšie
je to len otázka času

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[411] A Question Of Time
Stories Of Old
Dressed In Black