Text a preklad: Want

Want

I want to know how it will end. I want to be sure of what it will cost. I want to strangle the stars for all they promised me. I want you to call me on your drug phone. I want to keep you alive so there is always the possibility of murder later. I want to be there when you learn the cost of desire. I want you to understand that my malevolence is just a way to win. I want the name of the ruiner. I want matches in case I have to suddenly burn. I want you to know that being kind is overrated. I want to write my secret across your sky. I want to watch you lose control. I want to watch you lose. I want to know exactly what it’s going to take. I want to see you insert yourself into glory. I want your touches to scar me so I’ll know where you’ve been. I want you to watch when I go down in flames. I want a list of atrocities done in your name. I want to reach my hand into the dark and feel what reaches back.I want to remember when my nightmares were clearer. I want to be there when your hot black rage rips wide open. I want to taste my own kind. I want to be wrapped in cold wet sheets to see if it’s different on this side. I want you to come on strong. I want to leave you out in the cold. I want the exact same thing but different. I want some soft drugs…some soft, soft drugs. I want to throw you. I want you to know I know. I want to know if you read me. I want to swing with my eyes shut and see what I hit. I want to know just how much you hate me so I can predict what you’ll do. I want you to know the wounds are self-inflicted. I want a controlling interest. I want to be somewhere beautiful when I die. I want to be your secret hater. I want to stop destroying you but I can’t. And I want and I want and I want and I will always be hungry. And I want and I want and I want.

Chcem

Chcem vedieť, ako sa to skončí. Chcem si byť istá, koľko ma to bude stáť. Chcem zaškrtiť hviezdy za všetko, čo mi sľúbili. Chcem, aby si mi zavolal na Tvoj dílerský telefón. Chcem Ťa nechať nažive, takže možnosť vraždy tam vždy ostáva na neskôr. Chcem byť pri tom, keď sa učíš, akú hodnotu má túžba. Chcem, aby si pochopil, že moja zlomyseľnosť je iba cestou k výhre. Chcem meno boriča. Chcem zápalky pre prípad, že budem musieť náhle zhorieť. Chcem, aby si vedel, že byť milým sa preceňuje. Chcem napísať moje tajomstvo na Tvoju oblohu. Chcem Ťa vidieť strácať kontrolu. Chcem Ťa vidieť strácať. Chcem presne vedieť, čo si to vyžiada. Chcem Ťa vidieť vrhať sa do slávy. Chcem, aby ma Tvoje dotyky poznamenali tak, aby som vedela, kde si bol. Chcem, aby si sa díval, keď padám do plameňov. Chcem zoznam zverstiev vykonaných v Tvojom mene. Chcem natiahnuť svoju ruku do temnoty a cítiť to, čo siaha späť. Chcem si pamätať chvíle, keď moje nočné mory boli jasnejšie. Chcem byť pri tom, keď Tvoja horúca, čierna zlosť sa rozorve dokorán. Chcem ochutnávať seba samu. Chcem byť zabalená do studených mokrých plachiet, aby som videla, či je to na tejto strane iné. Chcem, aby si naberal na sile. Chcem Ťa zanechať v chlade. Chcem presne tú istú vec, ale inak. Chcem nejaké ľahké drogy…nejaké ľahké, ľahké drogy. Chcem Tebou hodiť. Chcem, aby si vedel, že viem. Chcem vedieť, či ma čítaš. Chcem prevracať zatvorenými očami a vidieť, čo trafím. Chcem iba vedieť, ako veľmi ma nenávidíš, lebo tak viem predpokladať, čo urobíš. Chcem, aby si vedel, že tieto rany sú svojvoľne spôsobené. Chcem väčšinový podiel. Chcem byť na krásnom mieste, keď zomriem. Chcem byť Tvojím tajným nenávistníkom. Chcem Ťa prestať ničiť, ale nemôžem. A ja chcem, a chcem a chcem a vždy budem hladná. A ja chcem a chcem a chcem.

Autor:

Alan Wilder
Nicole Blackman


Spev:

Nicole Blackman

Drifting
1