Text a preklad: Precious

Precious

Precious and fragile things
Need special handling
My God what have we done to you
We always tried to share
The tenderest of care
Now look what we have put you through

Things get damaged
Things get broken
I thought we’d manage
But words left unspoken
Left us so brittle
There was so little left to give

Angels with silver wings
Shouldn’t know suffering
I wish I could take the pain for you
If God has a master plan
That only He understands
I hope it’s your eyes
He’s seeing through

Things get damaged
Things get broken
I thought we’d manage
But words left unspoken
Left us so brittle
There was so little left to give

I pray you learn to trust
Have faith in both of us
And keep room in your hearts for two

Things get damaged
Things get broken
I thought we’d manage
But words left unspoken
Left us so brittle
There was so little left to give

Vzácní

Vzácne a krehké veci
si zaslúžia zvláštny prístup.
Preboha, čo sme vám to urobili,
vždy sme sa vám snažili dať
tu najláskavejšiu starostlivosť.
Pozrite teraz, čo sme vám spôsobili.

Niečo sa pokazí,
niečo sa rozbije.
Myslel som si, že to zvládneme,
ale nikdy nevypovedané slová
nás natoľko nalomili,
že zostalo tak málo, čo sme mohli dať.

Anjeli so striebornými krídlami
by nemali poznať utrpenie
radšej by som si želal trpieť za vás.
Ak má Boh s nami veľké plány
potom len On rozumie.
Dúfam, že to sú vaše oči
ktorými na nás hľadí.

Niečo sa pokazí,
niečo sa rozbije.
Myslel som si, že to zvládneme,
ale nikdy nevypovedané slová
nás natoľko nalomili,
že zostalo tak málo, čo sme mohli dať.

Modlím sa, aby ste sa naučili veriť
dôverovať nám obom
a vo svojom srdci si uchovali miesto pre dvoch. 

Niečo sa pokazí,
niečo sa rozbije.
Myslel som si, že to zvládneme,
ale nikdy nevypovedané slová
nás natoľko nalomili,
že zostalo tak málo, čo sme mohli dať.

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan


Poznámky:

Martin Gore sa vyznáva svojím deťom o obavách z rozvodu s manželkou Suzanne. Túto skladbu podľa jeho slov, venuje práve im.

[395] Precious [396] Precious CDUK 2005 [397] Precious Nedokonen video
Goodnight Lovers
A Pain That I’m Used To