Text a preklad: Macro

Macro

Overflowing senses
Heightened awareness
I hear my blood flow
I feel its caress
Whispering cosmos
Talking right to me
Unlimited, endless
God breathing through me

See the microcosm
In macrovision
Our bodies moving
With pure precision
One universal
Celebration
One evolution
One creation

Thundering rhythm
Pounding within me
Driving me onwards
Forcing me to see
Clear and enlightening
Right there before me
Brilliantly shining
Intricate beauty

See the microcosm
In macrovision
Our bodies moving
With pure precision
One universal
Celebration
One evolution
One creation

(Chorus repeats)

Makro

Prebytočné pocity
jasnejšie vedomie
počujem kolovať svoju krv
cítim jej láskanie
našeptávajúci vesmír
prihovárajúci sa priamo ku mne
neobmedzene, nekonečne
Boh mnou prestupuje

Vzhliadni na mikrosvet
pod zväčšeným meradlom
Naše telá ladia
v dokonalej harmónii.
Jedna univerzálna
oslava.
Jedna evolúcia.
Jedno stvorenie.

Ohlušujúce rytmy
dunia vo mne.
Ženú ma vpred
a nútia pozorovať
priezračne a jasne
priamo predo mnou
oslnivo žiariace
nesmiernu krásu.

Vzhliadni na mikrosvet
pod zväčšeným meradlom
Naše telá ladia
v dokonalej harmónii.
Jedna univerzálna
oslava.
Jedna evolúcia.
Jedno stvorenie.

(Opakovanie refrénu)

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

Introspectre
Suffer Well