Text a preklad: Insight

Insight

This is an insight
into my life
this is a strange flight
I’m taking my true will
carries me along

This is a soul dance
embracing me
this is the first chance
to put things right
moving on guided by the light

And the spirit of love
is rising within me
talking to you now
telling you clearly
the fire still burns

Wisdom of ages
rush over me
heighten my senses
enlighten me
lead me on eternally

And the spirit of love
is rising within me
talking to you now
telling you clearly
the fire still burns

I’m talking to you now
the fire still burns
whatever you do now
the world still turns

Nahliadnutie

Toto je nahliadnutie
do môjho života
toto je čudný únik
trvám na vlastnej vôli
unáša ma

Toto je tanec citu,
objíma ma,
prvá šanca,
na nápravu
plynie so svetlom

A duch lásky,
vzrastá vo mne
prehovára k tebe
priamo,
že oheň stále horí

Múdrosť rokov
vniká do mňa
posilňuje moje zmysly
osvecuje ma
vedie do večnosti

A duch lásky,
vzrastá vo mne
prehovára k tebe
priamo,
že oheň stále horí

Prehováram k tebe,
že oheň planie
čokolvek urobíš
svet sa bude točiť ďalej

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Sister Of Night
The Love Thieves