Text a preklad: Everything Counts

Everything Counts

The handshake
seals the contract
from the contract
there’s no turning back
the turning point
of a career
in Korea, being insincere
the holiday
was fun packed
the contract
still intact

The grabbing hands
grab all they can
all for themselves
after all

It’s a competitive world
everything counts in large amounts

The graph
on the wall
tells the story
of it all
picture it now
see just how
the lies and deceit
gained a little more power
confidence
take in
by a sun tan
and a grin

The grabbing hands
grab all they can
all for themselves
after all

It’s a competitive world
everything counts in a large amounts

The grabbing hands
grab all they can
everything counts in large amounts

Všetko sa počíta

Podanie ruky
spečatí zmluvu
zo zmluvy
nie je možné vycúvať
bod zlomu
v kariére
v Kórei, byť neúprimný
dovolenka
bola plná zábavy
zmluva
je stále nedotknutá

Chytajúce ruky
chytajú všetko čo môžu
všetko pre seba
po všetkom

Je to konkurenčný svet
všetko sa počíta vo veľkých sumách

Graf
na stene
rozpráva príbeh
o tom všetkom
predstav si ho teraz
vidíš ako
klamstvá a podvody
získali o niečo väčšiu moc
dôveru
berú
spálením
a s úsmevom

Chytajúce ruky
chytia všetko čo môžu
všetko pre seba
po všetkom

Je to súťaživý svet
všetko sa počíta vo veľkých sumách

Chytajúce ruky
chytia všetko čo môžu
všetko sa počíta vo veľkých sumách

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

[408] Everything Counts[534] Everything Counts Live 88
Pipeline
Two Minute Warning