Text a preklad: 21 Days

21 Days

When are you going
To tell us it’s over
How long will you keep us
Hanging on your hook
You have us all by the short and curlys
Reading us all like a book

Building a tower of fear
by the river
Building it up
Build it up

Building a tower of fear
by the river
Building it up
Build it up

It’s been 21 days
And the tower keeps rising
21 days
That’s all it took
The sun is disappearing on the horizon
You really should take a look

Building a tower of fear
by the river
Building it up
Build it up

Building a tower of fear
by the river
Building it up
Build it up

21 dní

Vtedy, keď nám ideš povedať,
že je koniec.
Ako dlho
nás budeš mať na háku?
Máš nás za obmedzencov a poddaných
a čítaš si v nás ako v knihe.

Stavanie veže strachu
vedľa rieky.
Stále vyššej
a vyššej.

Stavanie veže strachu
vedľa rieky.
Stále vyššej
a vyššej.

Bolo to 21 dní
a veža rástla
21 dní,
tak dlho to trvalo.
Slnko sa stráca za horizontom,
mal by si sa naozaj pozrieť.

Stavanie veže strachu
vedľa rieky.
Stále vyššej
a vyššej.

Stavanie veže strachu
vedľa rieky.
Stále vyššej
a vyššej.

Autor:

Dave Gahan
Andrew Phillpott
Christian Eigner


Spev:

Dave Gahan

Forced To Mode (Live) / Košice, Bratislava, Žilina / Depeche Mode After Party
Goodbye
I Need You