Text a preklad: Waiting For The Night

Waiting For The Night

I’m waiting for the night
I know that it will save us all
when everything’s dark
keeps us from the stark reality

I’m waiting for the night to fall
when everything is bearable
and there in the stil
all that you feel
is tranquillity

There is the star in the sky
guiding my way with its light
and in the glow of the moon
know my deliverance will come soon

I’m waiting for the noght to fall
there is a sound in the calm
someone is coming to harm
I press my hands to my ears
it’s easier here just to forget fear
and when I squinted
the world seemed rose- tinted
and angels appeared to descend
to my surprise
with half-closed eyes
things looked even better
than when they were opened
been waiting for the night to fall
I knew that it would save us all
now everything’s dar
keeps us from the stark reality

Been waiting for the night to fall
now everything is bearable
and there in the still
all that you feel
is tranquillity

Čakanie na noc

Čakám na noc
Viem že nás všetkých zachránim
keď je všetko temné
ochránim nás pred tvrdou realitou

Čakám kým padne noc
keď je všetko znesiteľné
a tam v tichu
všetko čo cítiš
je pokoj

Tam je hviezda na oblohe
ktorá mi svieti na cestu
a v žiari mesiaca
vedz že moje vyslobodenie príde čoskoro

Čakám kým padne noc
v pokoji sa ozýva zvuk
niekto mi prichádza ublížiť
Pritlačím si ruky k ušiam
Je tu ľahšie zabudnúť na strach
a keď som prižmúril oči
svet sa zdal byť ružový
a zdalo sa mi že zostupujú anjeli
na moje prekvapenie
s polozavretými očami
veci vyzerali ešte lepšie
ako keď boli otvorené
čakal som kým padne noc
Vedel som že nás všetkých zachránim
teraz je všetko temné
ochránim nás pred tvrdou realitou

Čakal som kým padne noc
teraz je všetko znesiteľné
a tam v tichu
všetko čo cítiš
je pokoj

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

Halo
Enjoy The Silence