Text a preklad: Waiting For The Night

Waiting For The Night

I’m waiting for the night
I know that it will save us all
when everything’s dark
keeps us from the stark reality

I’m waiting for the night to fall
when everything is bearable
and there in the stil
all that you feel
is tranquillity

There is the star in the sky
guiding my way with its light
and in the glow of the moon
know my deliverance will come soon

I’m waiting for the noght to fall
there is a sound in the calm
someone is coming to harm
I press my hands to my ears
it’s easier here just to forget fear
and when I squinted
the world seemed rose- tinted
and angels appeared to descend
to my surprise
with half-closed eyes
things looked even better
than when they were opened
been waiting for the night to fall
I knew that it would save us all
now everything’s dar
keeps us from the stark reality

Been waiting for the night to fall
now everything is bearable
and there in the still
all that you feel
is tranquillity

Čakanie na noc

Čakám kedy nastane tá noc
spasenia
vtedy všetko záhadné
nás ochráni od krutej skutočnosti

Čakám kedy nastane tá noc
ked všetko bude znesiteľné
tam, v tichu
to je pokoj,
čo cítiš

Hviezda na oblohe
napovedá moju púť
viem, že pri mesačnom žiari
nastane moje oslobodenie

Čakám, kedy nastane tá noc
s vidinou ticha
ktosi mi chce ublížiť
stisnem si uši
radšej nemyslím na strach
náhle zažmurkám
a svet zdá byť úplne skvelý
v diaľke sa zjavujú anjeli
na moje prekvapenie
aj s polootvorenými očami
svet vyzerá lepšie
než by som ich dokorán otvoril
čakám kedy nastane tá noc,
ktorá by nás spasila
už všetko temné
nás ochraňuje od krutej skutočnosti

Čakám kedy nastane noc
už všetko je znesiteľné
tam, v tichu
to je pokoj,
čo cítiš

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

I Want You Now
Little 15