Text a preklad: To Have And To Hold

To Have And To Hold

I need to be cleaned
it’s time to make amends
for all of the fun
the damage is done
and I feel diseased

I’m down on my knees
and I need forgiveness
someone to bear witness
to the goodness within
beneath the sin
although I may flirt
with all kinds of dirt
to the point of disease
now I want release
from all this decay
take it away
and somewhere
there’s someone who cares
with a heart of gold
to have and to hold

Mať a udržať

Potrebujem sa očistiť
je čas na nápravu
pre všetku tú zábavu
škoda je spôsobená
a ja sa cítim chorý

Som na kolenách
a potrebujem odpustenie
niekoho kto dosvedčí
dobrotu vo mne
ktorá je pod hriechom
aj keď môžem flirtovať
so všetkými druhmi špiny
až po chorobu
teraz chcem oslobodenie
od všetkého tohto úpadku
berte to preč
a niekde
je tu niekto kto sa stará
so zlatým srdcom
mať a udržať

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

I Want You Now
Nothing