Text a preklad: The Sun And The Moon And The Stars

The Sun And The Moon And The Stars

One subtle look
God help me
Is all it took
To sell me
One single word
Unspoken
Your name unheard
And I’m broken

The sun and the moon
and the stars in the sky are laughing
They’ve seen it all before
For the wind in the trees
and the waves on the seas
It’s the same thing
They can’t take any more

One gentle touch
and I’m helpless
It’s all too much
For my senses
One simple prayer
Denied me
When you’re not there
Beside me

The sun and the moon
and the stars in the sky are laughing
They’ve seen it all before
For the wind in the trees
and the waves on the seas
It’s the same thing
They can’t take any more

Slnko, mesiac a hviezdy

Jeden letmý pohľad
Bože, pomôž mi
Len toto stačí
Aby som sa zapredal
Jedno jediné slovo
Nevyslovené
Tvoje meno nepočuté
A som zlomený

Slnko a mesiac
A hviezdy na oblohe sa smejú
Všetko to predtým videli
Pretože vietor v stromoch
A vlny na moriach
Je to o tom istom
Už to viac neznesú

Jeden nežný dotyk
A niet mi pomoci
To všetko je priveľa
Pre moje zmysly
Jediná jednoduchá modlitba
Mi je odopretá
Keď nie si tu
Po mojom boku

Slnko a mesiac
A hviezdy na oblohe sa smejú
Všetko to predtým videli
Pretože vietor v stromoch
A vlny na moriach
Je to o tom istom
Už to viac neznesú

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore


Poznámky:

Bonusová skladba albumu Sounds Of The Universe.

Light
Esque