Text a preklad: Suffer Well

Suffer Well

Where were you when I fell from grace
Frozen heart, an empty space
Something’s changing, it’s in your eyes
Please don’t speak, you’ll only lie

I found treasure not where I thought
Peace of mind can’t be bought
Still I believe

I just hang on
Suffer well
Sometimes it’s hard
It’s hard to tell

An angel led me when I was blind
I said take me back, I’ve changed my mind
Now I believe
From the blackest room, I was torn
He called my name, a love was born
So I believe

I just hang on
Suffer well
Sometimes it’s hard
It’s hard to tell

I just hang on
Suffer well
Sometimes it’s hard
So hard to tell

Kruto trpieť

Kde si bola, keď som upadol v nemilosť?
Zmrazené srdce v pustom priestore
vidím ti v očiach, že sa niečo mení
nič nehovor, prosím, iba by si klamala.

Našiel som poklad, kde som to nečakal,
pokoj v duši sa kúpiť nedá,
napriek tomu stále verím.

Jednoducho vydržím
kruto trpieť.
Niekedy je to ťažké
je to ťažké vysloviť.

Anjel ma viedol, keď som bol slepý.
Povedal som mu: “Rozmyslel som si to, zaveď ma späť”.
A teraz už verím
Bol som vytrhnutý z najtemnejších miest
volal moje meno a zrodila sa láska.
Preto už verím.

Jednoducho vydržím
kruto trpieť.
Niekedy je to ťažké
je to ťažké vysloviť.

Jednoducho vydržím
kruto trpieť.
Niekedy je to ťažké
je to ťažké vysloviť.

Autor:

Dave Gahan
Andrew Phillpott
Christian Eigner


Spev:

Dave Gahan

[488] Suffer Well
Macro
John The Revelator