Text a preklad: Somebody

Somebody

I want somebody to share
share the rest of my life
share my innermost thoughts
know my intimate details
someone who’ll stand by my side
and give me support
and in return
she’ll get my support
she will listen to me
when I want to speak
about the world we live in
and life in general??????
though my views may be wrong
they may even be perverted
she’ll hear me out
and won’t easily be converted
to my way of thinking
in fact she’ll often disagree
but at the end of it all
she will understand me
Aaaaaaaaaahhhhhhh…

I want somebody who cares
for me passionately
with every thought and
with every breath
someone who’ll help me see things
in a different light
all the things I detest
I will almost like
I don’t want to be tied
to anyone’s strings
I’m carefully trying to steer
clear of those things
but when I’m asleep
I want somebody
who will put their arms around me
and kiss me tenderly
though things like this
make me sick
in a case like this
I’ll get away with it
Aaaaaaaaaahhhhhhhh

Niekto

Potrebujem niekoho, kto by
sa podelil so zvyškom môjho života
najtajnejšími myšlienkami
poznal moje najhlbšie pocity,
stál by pri mne,
podporil ma,
na oplátku,
jej to vrátim
bude ma počúvať,
ak chcem prehovoriť
o svete, v ktorom žijeme
a vôbec o živote
hoci moje predstavy môžu byť zvrátené,
môžu byť iného názoru
aj tak ma vypočuje
povie vlastný názor
občas nebude súhlasiť
s mojim zmýšľaním
no nakoniec
ma pochopí
Áááááááááááhhhhhhh…....

Chcem niekoho, kto by sa
o mňa vášnivo postaral
o každú myšlienku
o každý dych
niekto, kto mi pomôže vidieť veci
v rôznom svetle
takmer všetko čo neznášam
budem mať rád
nechcem byť zviazaný
ničími putami
opatrne sa snažím
vyhnúť týmto veciam,
ale ak zaspávam
chcem niekoho
kto ma objíme -
jemne pobozká
aj keď takéto veci ma
robia chorým
v prípade ako je tento
by som sa najradšej podriadil
Áááááááááááááhhhhhhhhhh

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

[532] Somebody
It Doesn’t Matter
Blasphemous Rumours