Text a preklad: Somebody

Somebody

I want somebody to share
share the rest of my life
share my innermost thoughts
know my intimate details
someone who’ll stand by my side
and give me support
and in return
she’ll get my support
she will listen to me
when I want to speak
about the world we live in
and life in general??????
though my views may be wrong
they may even be perverted
she’ll hear me out
and won’t easily be converted
to my way of thinking
in fact she’ll often disagree
but at the end of it all
she will understand me
Aaaaaaaaaahhhhhhh…

I want somebody who cares
for me passionately
with every thought and
with every breath
someone who’ll help me see things
in a different light
all the things I detest
I will almost like
I don’t want to be tied
to anyone’s strings
I’m carefully trying to steer
clear of those things
but when I’m asleep
I want somebody
who will put their arms around me
and kiss me tenderly
though things like this
make me sick
in a case like this
I’ll get away with it
Aaaaaaaaaahhhhhhhh

Niekto

Chcem sa s niekym podeliť
podeliť sa o zvyšok môjho života
podeliť sa o svoje najvnútornejšie myšlienky
poznať moje najintímnejšie tajomstvá
niekoho kto bude stáť po mojom boku
a poskytne mi podporu
a na oplátku
ona dostane moju podporu
ona ma bude počúvať
keď budem chcieť hovoriť
o svete v ktorom žijeme
a o obyčajnom živote
hoci moje názory môžu byť zlé
môžu byť dokonca zvrátené
ona ma vypočuje
a nenechá sa len tak ľahko presvedčiť
na môj spôsob myslenia
v skutočnosti bude často nesúhlasiť
ale na konci toho všetkého
ona ma pochopí
Aaaaaaaaaahhhhhhhhh…

Chcem niekoho kto sa
o mňa vášnivo postará
s každou myšlienkou a
s každým nádychom
niekoho kto mi pomôže vidieť veci
v inom svetle
všetky veci ktoré neznášam
budem mať takmer rád
Nechcem sa viazať
na niekoho povrazy
Opatrne sa snažím riadiť
vyhnúť sa týmto veciam
ale keď spím
chcem niekoho
kto ma objíme
a nežne ma pobozká
hoci veci ako toto
ma trápia
v takom prípade
sa z toho dostanem
Aaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh

Autor:

Martin Gore


Spev:

Martin Gore

[532] Somebody
It Doesn’t Matter
Master And Servant