Text a preklad: Shouldn’t have Done That

Shouldn’t have Done That

Plans made in the nursery
can change the course of history
remember that

Momy’s annoyed
says go and play
don’t show your face
stay away all day
shouldn’t have done that

Small boy and his infantry
marching around so naturally
shouldn’t have done that

Grows up and goes to school
such a nice boy, obeys all the rules
mummy’s proud of that

Leaves school
knows what he wants
to be a politician
shouldn’t have done that

Nemal to robiť

Plány vytvorené v škôlke
môžu zmeniť chod dejín
pamätaj si to!

Mama je naštvaná
hovorí choď a hraj sa
neukazuj svoju tvár
zostaň preč celý deň
nemal to robiť

Malý chlapec a jeho pechota
pochodujú tak prirodzene
nemal to robiť

Vyrastie a ide do školy
taký pekný chlapec, dodržiava všetky pravidlá
mama je na to hrdá

Odchádza zo školy
vie čo chce
byť politikom
nemal to robiť

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

A Photograph Of You
The Sun & The Rainfall