Text a preklad: Shouldn’t have Done That

Shouldn’t have Done That

Plans made in the nursery
can change the course of history
remember that

Momy’s annoyed
says go and play
don’t show your face
stay away all day
shouldn’t have done that

Small boy and his infantry
marching around so naturally
shouldn’t have done that

Grows up and goes to school
such a nice boy, obeys all the rules
mummy’s proud of that

Leaves school
knows what he wants
to be a politician
shouldn’t have done that

Nemal to robiť

Plány, ktoré môžu zmeniť dejiny
sníval o nich v škôlke
pamätaj na to

Mama bola z toho otrávená
“poslala ho hrať sa
neukazuj sa
radšej po celý deň”
nemala to robiť

Chlapček a jeho pechota
pochodovali v plnej prirodzenosti
nemal to robiť

Vyrástol a išiel do školy
ako pekný chlapček, poslúchal príkazy
mama je na neho hrdá

Opúšťa školu
vie, čím chce byť
politik
nemal to robiť

Autor:

Martin Gore


Spev:

Dave Gahan

The Meaning Of Love
A Photograph Of You